Vzaly mě záda!

28.2.2017

Její nejčastější příčinou je chronické přetěžování a podchlazení svalstva v okolí páteře. Svaly v těchto místech jsou buďto vůlí ovladatelné nebo neovladatelné (svaly pracující mimo naše vědomí). Při přetížení dochází k mikrotraumatům, svaly reagují křečí, kterou nejsme schopni vůlí ovlivnit, křeč vede k ischemii (nedostatku kyslíku pro svaly) a následně k přeměně svalu ve fibrosní tkáň – jizvu. Tím se sval oslabuje, po dalším zatížení se dostane do křeče rychleji, vzniká uzavřený kruh vedoucí k chronickým bolestem. Mikrotraumatizace vniká při nevhodném způsobu zatěžování (například sezení s ohnutými zády, zvedání těžkých předmětů špatnou technikou, cestování v autě či jiných dopravních prostředcích s nedostatečnou oporou zad, spaním na nevhodné podložce apod.).
Možných příčin však je mnohem více. Dalšími mohou být stavy vedoucí k přetížení kloubků, které spojují jednotlivé obratle mezi sebou. Mezi dvěma obratli jsou vždy dva interverterbrální klouby, které leží ve stejné výšce. Patří sem nestejná délka dolních končetin, skoliosa páteře (zakřivení páteře do strany) a vrozené asymetrické postavení interverterbrálních kloubů. Jeden z kloubů je přetížen, vzniká artrosa tohoto kloubu. Dekompenzace artrosy vede ke vzniku lumbaga – ústřelu.
Porušení meziobratlového disku také dokáže přispět svou trochou do bolestivého mlýna. Diskus se skládá z rosolovitého jádra a vazivového obalu. Při chronickém přetěžování či akutně při zvedání těžkého břemene může dojít k poškození vazivového obalu, vyhřeznutí disku a útlaku nervové tkáně. Vzniká prudká bolest, která se šíří do dolních končetin, často s částečným omezením jejich hybnosti. Léčba je zpočátku konzervativní – většinou za hospitalizace podáváním nestereoidních antirevmatik( NSA) či analgetik. Pacienti postupně vstávají z lůžka, rehabilitují. Pokud se stav nemění po několika týdnech trvání, je indikováno vyšetření magnetickou rezonancí a případně následuje odstranění disku.
V případě zánětlivých onemocnění (revmatoidní artritis) dochází k destrukci kolemkloubních struktur, později i kloubu s postupným vznikem deformity kloubu až ztužením kloubů a onemocnění známému jako „bechtěrev" (ankylozující spondylitida) – dochází ke kalcifikaci vazů páteře a SI skloubení (spojení mezi kostí křížovou a pánví), což vede ke ztužení páteře. Léčba je doživotní, spočívá v podávání analgetik, nesteroidních antirevmatik, intenzivní rehabilitaci. Léčba u revmatoidní artritidy znamená také nasazení nesteroidních antirevmatik, analgetik, kortikoidů či operační léčby.
Pokud bolest vychází z obratlového těla, je to proto, že v jednotlivých trámcích kosti jsou nervová zakončení. Při narušení struktury kosti dochází k podráždění nervových vláken a vzniká bolest. Příčinou je trauma, osteoporóza, nádor. Při mikrotraumatu či některých typech zlomenin je léčba konzervativní, někdy stav vyžaduje operaci. Léčba nádorů je operační, chemo- či radioterapií. Léčba osteoporózy je medikamentózní, důležitá je prevence samotného vzniku osteoporózy – dostatečný pohyb, příjem vitamínu D a vápníku v běžné stravě, přiměřená expozice slunečnímu záření.
Spolu s rostoucím věkem klesá elasticita meziobratlového disku, diskus se snižuje, koncové ploténky obratlů se zahušťují, vytvářejí se výrůstky na koncích obratlů, jednodušeji řečeno dochází k degenerativním změnám páteře. Tím jak se sníží disk, dojde k přetížení meziobratlových kloubů, vniká degenerace těchto kloubů – spondylartrosa. Léčba opět spočívá v podávání nesteroidních antirevmatik, analgetik, či přijde na řadu fyzikální léčba (ultrazvuk, laser, magnety).

Léčba?
Léčba se obecně skládá z důkladného vyšetření pacienta lékařem, zjištění charakteru obtíží, jejich počátku, doby trvání, šíření, intenzity, závislosti na pohybu a podobně. V indikovaných případech se zhotovují RTG snímky páteře, eventuálně laboratorní screaning, někdy, například při výhřezu plotny, je třeba podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí.
Při vzniku potíží tlumíme bolest analgetiky, antirevmatiky, pacient vyhledá úlevovou polohu. Po snížení bolesti následuje rehabilitace, elektroléčba. Snažíme se zjistit příčinu bolesti a eventuálně zajistit její odstranění. Při déletrvající bolesti vznikají poruchy spánku, deprese. Často je nutná spolupráce s psychologem. Je tedy patrné, že ani v tomto případě není dobré s vyhledáním odborného lékaře otálet.

MUDr. Miloš Svítek
Foto: Gary Perkin (Cape Epic)

Menu