STOP bezesným nocím!

28.2.2017

Pro mnohé z nás je kolo věcí, do které investujeme nemalé prostředky, máme k ní hlubší vztah, takže nás i malý škrábanec na laku dokáže pěkně otrávit. O totálním zničení nebo ztrátě kola řada z nás neuvažuje ani v těch nejděsivějších snech a zprávy o podobných případech raději nevnímáme. Statistiky jsou ale neúprosné – každý rok zmizí tisíce kol a naděje na jejich nalezení je téměř nulová. Řeč čísel ukazuje stoupající počty odcizení a současně zvyšující se ztrátu, vyplývající z vyšší průměrné hodnoty odcizených kol. Prevence je v teoretické rovině poměrně jednoduchá – kolo nenechávat nikde bez dozoru a nejlépe vůbec neopouštět. Další možností je přenos nám vzniklé újmy (odcizení kola) na bedra pojišťovny.
Základní principy pojištění jsou jednoduché a platí v rovině teoretické. Často je tato zdánlivá jednoduchost omezena řadou výluk a výjimek, což může vést k nepříjemnému procitnutí. Pokusím se vše vysvětlit laicky a popsat některé možné případy a souvislosti spíše v teoretické rovině. Teď může u někoho přijít zklamání: teorie je přece jasná a nic nového se asi nedá vymyslet, naopak pěkně detailně srovnané nabídky všech pojišťoven a doporučení k výběru té nejlepší, to by bylo! Bohužel, ač pojištění je v principu triviální, je to přece jenom abstraktní věc. U kola nebo jeho součástky se dají poměrně objektivně zjistit jejich parametry. U pojištění, ač většina z nás srovnává jen to, co zaplatí (pojistné), a to, co má slíbeno ve smlouvě (pojistnou částku a pojistné plnění) je nejdůležitější, zda vůbec, kolik a za jakých podmínek tyto peníze dostanu. Právě tyto podmínky, které jsou nedílnou součástí každé pojistné smlouvy, skrývají všeobecně podceňovaná úskalí. Ta rovněž přináší i pro laiky dost obtížnou možnost vzájemného srovnání. Účelem tohoto článku je tedy hlavně poukázat na modelové situace, které nás jako cyklisty mohou potkat, a jejich vazby na pojištění.

Pryč s pověrami
Často se z různých zdrojů objevují zaručené zprávy, že ten nebo onen cyklista má jakési zázračné pojištění, které chrání jeho drahé kolo před všemožnými riziky, včetně krádeže po celém světě. A platí, považte, jen pár stokorun ročně!
Možnost samostatného pojištění kola, analogicky například k havarijnímu pojištění motorových vozidel nebo samostatnému pojištění proti krádeži, náš pojistný trh řadovému občanu nenabízí! Důvody jsou nasnadě – kolo je poměrně velmi lehce odcizitelná věc, současně i dobře prodejná. Problémem je i nedostatečná možnost kolo proti krádeži zabezpečit. Když se k tomu připočte i dosavadní vývoj škodného průběhu a částečně předvídatelný budoucí vývoj, je jasné, že by případný pojistný produkt byl neúměrně drahý a tedy neprodejný a pro pojišťovny nezajímavý.

Blýskání na lepší časy?
V ojedinělých případech lze realizovat u České pojišťovny pojištění, které by mohlo být blýskáním na lepší časy. Jde o typ pojištění 79 tzv. exotů, tedy věcí, které jsou konvenčními pojistnými produkty obtížně pojistitelné nebo vůbec nepojistitelné (kromě kol to mohou být i například zahradní mechanizace, hudební nástroje apod.). Pojištění je koncipováno jako pojištění živelní a pojištění pro případ odcizení a věc je pojištěna kdekoliv na území České republiky. Pojistná částka může být až 500 000 Kč, ale pozor, toto platí pro případ živelných nebezpečí, pro případ odcizení je limit pojistného plnění 30 000 Kč. Pro představu roční pojistné pro kolo v hodnotě 50 000 Kč je 1650 Kč při standardní spoluúčasti 1000 Kč. Toto by už mohlo leckterého cyklistu oslovit, bohužel to není masový produkt a pojišťovna s každým zájemcem smlouvu neuzavře. Zkušenosti s tímto pojištěním totiž za poslední roky znamenaly výplatu pojistných plnění ve výši než dvojnásobku vybraného pojistného!

Na co si dát při pojištění pozor

  • Pokud se rozhodnete pojistit sami, bez poradce, vždy bedlivě prostudujte pojistné podmínky a každou nejasnost konzultujte s pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem. V pojištění platí více než jinde, že co je psáno to je dáno a co není zakázáno, je dovoleno.
  • Když chceme ušetřit čas potřebný pro studování rozdílů mezi produkty jednotlivých pojišťoven, je určitě vhodné použít bezplatných služeb dobrého pojišťovacího zprostředkovatele, v ideálním případě zastupujícího více pojišťoven.
  • Protože prakticky jedinou možností pojištění kola je pojištění v rámci pojištění domácnosti, měli bychom k němu přistupovat komplexně, protože naší domácnost určitě netvoří jen jízdní kolo.
  • Pozor na podpojištění! Pojistná částka domácnosti by měla vyjadřovat její skutečnou hodnotu. Pokud budu sice dobře pojištěn, ale při likvidaci se zjistí, že jsem byl pojištěn například na 400 000 Kč, ale hodnota domácnosti je minimálně dvojnásobná, v případě krádeže kola mi pojišťovna vyplatí pojistné plnění krácené ve stejném poměru, v jakém jsem byl podpojištěn! Tedy místo hodnoty kola například 50 000 Kč dostanu jen 25 000 Kč!
  • Jestli má být hlediskem výběru pojišťovny dobré pojištění kola, je potřeba zvážit rozsah krytí, to znamená kde všude a za jakých podmínek je moje kolo pojištěno a zda to splňuje moje potřeby a požadavky.
  • Pokud již pojištění realizuji a hodnota kola je vyšší než 50 000 Kč, vždy je dobré toto uvést do smlouvy (tedy popis kola a jeho hodnotu).
  • Určitě je žádoucí uschovat doklady o nákupu kola, pokud nejsou, je dobré pořídit fotodokumentaci.
  • V případě krádeže ji vždy neprodleně oznámit Policii ČR a posléze pojišťovně.

Kolo doma
Když pominu zmíněné pojištění České pojišťovny, je pro běžné občany jedinou možností pojištění kola jeho ochrana v rámci pojištění domácnosti. Budeme se soustředit na posouzení pojištění z pohledu krytí jízdního kola a hlavně na riziko jeho odcizení. Ale pozor – pojištění domácnosti by mělo být vždy koncipováno komplexně tak, aby maximálně vyhovovalo požadavkům na pojistné krytí celého souboru věcí tvořícího pojištěnou domácnost. Pokud je hodnota kola zohledněna v celkové pojistné částce, je kolo zpravidla bez problémů pojištěno, pokud se nachází v pojištěné domácnosti (tedy v bytě). Tady je potřeba vždy zjistit, zda a jaký je horní limit pro pojistnou částku pojištění kola. Tento limit je dán obvykle exaktně částkou nebo příslušným procentem z celkové částky pojištění domácnosti (tedy horní hranice pojistného plnění).

Příklad
Pojištění domácnosti České pojišťovny, druh 965, základní limit pro jízdní kolo je 10 000 Kč, Allianz, pojištění domácnosti Optimum, limit pro kolo je 5 % (v případě pojistné částky domácnosti 400 000 Kč tedy 20 000 Kč.
(uvedený příklad je pouze pro ilustraci různých konstrukcí pojistných částek kola)

Základní limity pro kola lze většinou u všech pojišťoven bez problémů navýšit a není tedy problém kolo za 60 000 Kč mít v rámci pojištění domácnosti kryté. Pokud dojde k odcizení kola z bytu, pojišťovna by měla bez problémů vyplatit pojistné plnění.
Častá otázka je, kolik peněz od pojišťovny dostanu. Tady už záleží na konkrétním produktu dané pojišťovny, lze obecně říct, že do tří až pěti let probíhá likvidace v nových cenách, potom se již zpravidla uplatňuje amortizace. U některých pojišťoven je vždy plnění v nové ceně, respektive je vyplacena částka na znovupořízení nové věci stejných vlastností a parametrů.

Kde je kolo pojištěno?
K pojištěnému bytu nebo domu patří ale také obvykle sklepy, půdy, garáže, kůlny – tedy místa, kde většina cyklistů své miláčky nejčastěji přechovává. Tady je už rozsah krytí v rámci pojištění domácnosti velmi individuální podle produktu konkrétní pojišťovny a vyplatí se dobře projít pojistné podmínky. Tato místa jsou obecně rizikovější než přímo prostor bytu, a proto zde pojišťovny uplatňují různá omezení (viz odstavec „Místo pojištění“ v pojistných podmínkách). Problémy nebývají se sklepy, společnými kolárnami apod., avšak nastávají s místem pojištění na jiné adrese (třeba garáž na druhém konci města). Zásadním faktorem ovlivňujícím volbu pojištění je limit výše plnění na místech pojištění mimo byt nebo rodinný dům. Někdy je kolo pojištěno na plnou pojistnou částku jen pro případ živelních rizik (výbuch, požár, povodeň apod.), pro případ odcizení bývá ale takřka vždy stanoven nějaký limit, který někdy nelze zvýšit. Toto je nejčastější zdroj problémů, kdy člověk má dobře pojištěné kolo, ale jen v bytě, protože při sjednání pojistky dostatečně důrazně neoznámil pojišťovacímu zprostředkovateli, že kolo bude mít ve sklepě a sám pojistnou smlouvu nikdy blíže nestudoval. Najednou dojde k nejhoršímu – dostaneme vyplacen jen třeba zlomek hodnoty kola. Přitom stačilo jen místo uvést a platit několik desítek korun ročně navíc! Limity pro věci na jiných místech pojištění jsou opět dány taxativně nebo příslušným procentem z celkové částky pojištění domácnosti.
Důležitý fakt na konec – pokud chci po pojišťovně uplatňovat nárok na pojistné plnění, protože mi bylo odcizeno kolo, vždy musí být jasně patrné, že ke krádeži došlo tak, že byl násilím otevřen zámek, pachatel se na místo pojištění dostal jinak než dveřmi apod. Pokud budu mít kolo nakrásně dobře pojištěné, ale jednou zapomenu zamknout sklep, od pojišťovny nic nedostanu, protože tzv. prostou krádež žádná standardně nekryje.

Příklad
U České pojišťovny je kolo (obecně věci v nebytových prostorech na stejném místě pojištění) kryto standardně jen do 5000 Kč, není problém jej však připojistit, pak i kolo v ceně 60 000 Kč bude dobře kryto. Naproti tomu u Allianz je kolo ve vedlejších prostorách bytu pojištěno jen do 2 % celkové pojistné částky (maximálně 20 000 Kč) a tento limit již nejde navýšit. V případě krádeže ze sklepa by tedy pojistné plnění u kola v hodnotě 60 000 Kč bylo jen 8 000 Kč
(2 % z celkové pojistné částky domácnosti 400 000 Kč – viz první část příkladu)

Kolo na cestách…
Kolo patří do přírody, ven, a právě zde hrozí riziko ztráty více než jinde. Na výletě se neubráníme tomu, že musíme někdy kolo odložit – na volném prostranství jej můžeme ochránit nejvýše cyklistickým zámkem. Jak je to tady s pojištěním? Opět jde o téma, které je velmi tabuizováno a kde panuje množství dezinformací. Pojištění domácnosti může krýt i riziko odcizení kola kdekoliv na území České republiky. Může, ale u většiny pojišťoven to neplatí. Je potřeba rozlišovat odcizení kola vloupáním a loupežným přepadením.
Loupežné přepadení je přivlastnění si věci pachatelem tím, že užije násilí nebo pohrůžku násilí. Naproti tomu odcizení vloupáním je klasická krádež například ze sklepa nebo uzamčeného kola před hospodou. Opět je záhodno dobře prostudovat článek „Místo pojištění“ v pojistných podmínkách smlouvy. Odcizení kola z míst mimo pojištěnou domácnost je velmi rizikové, a proto ho některé pojišťovny zcela vylučují (například Allianz, Uniqa), některého ho omezují exaktní částkou (například ČSOB pojišťovna 5000 Kč) nebo procentem z celkové pojistné částky na pojištění domácnosti (například Kooperativa 5 %). V této oblasti poskytuje asi nejlepší rozsah krytí pojišťovna Kooperativa.
Ještě důležitá poznámka – v řadě pojistných podmínek pojišťoven se píše, že pojištěná věc musí být odcizena z místa určeného nebo obvyklého. Tato formulace může být kamenem úrazu. Smůlu mohu mít v případech, kdy je odcizeno kolo například uzamčené ke stromu před hospodou, která disponuje stojany na kola. V tomto případě jsem kolo neodložil na místo určené. Rovněž by mohl být problém, pokud například pojedu na kole na nádraží, kde mi kolo zmizí sice ze stojanu, ale já jsem odjel vlakem na celý den do zaměstnání a tím jsem se zbavil možnosti s kolem bezprostředně nakládat.

… Čechy
Další nebezpečí číhá na kolo již při samotné dopravě do vysněného bikového revíru. Prvním problémem může být skutečnost, že i pokud mám kolo dobře pojištěno v rámci domácnosti, toto se vždy vztahuje jen na území České republiky. To znamená, že pokud budu například v létě bikovat na Šumavě a kolo mi zmizí v noci z uzamčené kolárny z penzionu, kde jsem ubytován a kam se někdo násilím vloupal, i v tomto případě se uplatní pojištění domácnosti a je jen otázkou limitu, jaký mám sjednaný. Pokud vůbec žádné pojištění nemám, logicky uplatním škodu na provozovateli a pokud je solidní a má uzavřené pojištění odpovědnosti s krytím za věci převzaté, mám zpravidla vyhráno. Pokud nemá žádné pojištění, zbývá mi soudní handrkování, což je velmi dlouhodobá záležitost.

… zahraničí
A jak je to při cestování do zahraničí? Tady mě již pojištění domácnosti nekryje, to platí pouze pro škody vzniklé na území České republiky. Lze vůbec nějak kolo při cestě do zahraničí pojistit? Prakticky ne. Cestovní pojištění, respektive jeho součást pojištění zavazadel, by mohlo sice kolo
teoreticky krýt, problém je ale celkový limit na zavazadla i limit na jednu věc. Ten bývá málokdy vyšší než 50 000 Kč za všechny zavazadla a 30 000 Kč za jednu věc. A opět se přidává řada výluk v pojistných podmínkách. V nich často bývá vyloučeno odcizení, pokud toto nastane například jinde než v místě, kde jsme ubytováni (hotel, bungalov atd.) nebo z automobilu, případně přívěsu, pokud nejsou na hlídaném parkovišti. Velmi často je vyloučeno odcizení ze stanu a také loupežné přepadení, u některých pojišťoven (například u Evropské cestovní) je přímo vyloučeno jízdní kolo. Ochrana kola cestovním pojištěním v zahraničí je velice problematická
Při cestách letadlem jsme zcela závislí na odpovědnosti leteckého přepravce, který nám ručí za naše zavazadla a jejich případné poškození nebo ztrátu.

Přeprava autem
Kolo obvykle vozíme v držácích na střeše, na tažném zařízení nebo uvnitř auta. Bohužel, i v tomto případě máme zřejmě smůlu. U většiny havarijních pojistek jsou problémem limity pojistných částek pro pojištění zavazadel (což v tomto případě kolo je) a výklad pojistných podmínek, kdy odcizení z auta je často vztaženo jen k souvislosti s havárií nebo živelní událostí. Opět se velmi vyplatí dobře přečíst pojistné podmínky, téměř vždy je z pojistného plnění vyloučeno odcizení kola z nosičů, ale u některých pojišťoven jsou pojištěna zavazadla i v pevném střešním boxu. Vždy je ale problémem limit pojistné částky na pojištění zavazadel, který je většinou do 30 000 Kč.

Mgr. Martin Hubený
Foto: Lenka Jandurová, Miroslav Šup, Marek Štěpánek, archiv

Za hranicemi lépe?
Že dobře pojistit samotné kolo je opravdu věc obtížná, lze doložit na zkušenostech ze sousedního Německa. Na německém pojistném trhu působí několik stovek pojišťoven, ale možnost pojistit samotné kolo nabízejí v zásadě jen čtyři subjekty! Jejich pojistné produkty jsou podobně koncipované, kromě rizika krádeže kryjí i rizika dílčích krádeží součástek kola a rizika poškození při provozu. Jako podmínka zajištění jsou předepsány přesné typy certifikovaných kvalitních zámků (v cenách ve stovkách až tisících korun). Pojistným produktům je společných několik podobných faktorů jako spoluúčast při dílčích škodách, omezení horní hranice pojistného plnění na 3000 euro apod. Průměrné roční pojistné se pohybuje okolo 200 eur. Lze předpokládat, že pokud by byl podobný produkt nabízen na našem trhu, pojišťovny by musely do pojistného zakalkulovat i další nemalou rezervu na krytí spekulativních škod. Pojistné by tedy mohlo být třeba dvojnásobné oproti Německu. Ruku na srdce – kolik cyklistů by bylo ochotných zaplatit za pojištění kola v hodnotě například 70 000 Kč roční pojistné minimálně 10 000-15 000 Kč?

Druhá strana mince je fakt, že takovéto speciální pojištění v Německu nemusí mít ani zdaleka opodstatnění, což dokumentuje příklad nabídky pojišťovny Allianz (vychází z rozdílných ekonomik, rizika spekulací s pojištěním u nás a podobně). Navíc můžeme i porovnat nabídku jednoho ústavu ve dvou různých zemích. Allianz u nás i v Německu nabízí produkt pojištění domácnosti s názvem Optimum. Uvažujme pojištění bytu v bytovém domě v Praze s pojistnou částkou 850 000 Kč. V rámci tohoto pojištění je kolo kryto proti riziku odcizení v bytě na hodnotu 5 % pojistné částky, tedy 42 500 Kč, ve vedlejších prostorách bytu a v případě loupežného přepadení pak jen do výše
2 %, tedy 17 000 Kč. Za pojištění zaplatíme ročně 4760 Kč. Pokud budu uvažovat podobný byt ve velikostně srovnatelném Mnichově s pojistnou částkou 30 000 euro, je zde kolo pojištěno až do výše celkové pojistné částky (plné ceny kola), a to nejen třeba ve sklepě, ale v době od 6 do 22 hodin takřka kdekoliv, snad jen vyjma případu, pokud ho nechám před svým domem. Pojištěno je dokonce i odcizení z uzamčeného automobilu. A toto vše za 92 euro (zhruba 2600 Kč) při smlouvě uzavřené na pět let! Trochu tristní srovnání.

Menu