ZEMĚPISNÉ KURIOZITY: Středů plné Česko

28.2.2017

Co je to „střed“ státu nebo země, hodně závisí na úhlu pohledu. Střed lze chápat ve smyslu geometrickém, zeměpisném, politickém i úplně jiném. Střed dokonce ani nemusí ležet uprostřed. Já jsem se samozřejmě ve svém pátrání soustředil na ty středy, které lze určit z konkrétní zeměpisné polohy České republiky na mapě světa a z průběhu jejích hranic. 

Střed, který má svou váhu

Středy České republikyMediálně nejznámější je patrně geometrický střed České republiky. Geometrický střed je z matematického hlediska těžiště rovinného útvaru omezeného jeho hranicemi, v tomto případě hranicemi České republiky. Těžiště je opravdu vždy jenom jedno. Kdybyste vystřiženou mapu republiky, třeba z kartonu, umístili v tomto místě na pevný ostrý hrot, tak bude mapa přesně vyvážená. Těžiště České republiky vypočítal a později také v terénu zaměřil geodet pan Ing. Fofonka, a na čas tak uklidnil debaty o středu u Humpolce, Golčova Jeníkova a jinde. Geometrický střed ČR se nachází u obce Číhošť na Vysočině. Obec Číhošť je známá tzv. číhošťským zázrakem. Před šedesáti lety se při jedné mši faráře Toufara pohnul křížek směrem na západ, což tehdejší propaganda těžce nesla a považovala to za úmyslnou provokaci, a tato událost poznamenala další osud pana faráře. 

Po přesném vytyčení geometrického středu republiky se místní obyvatelé chopili šance proslavit svoji obec i jinak než smutnou historií, a rozhodli se využít střed k rozvoji turistického ruchu. Na místě těžiště proto brzo nahradil provizorní trubku v zemi kamenný památníček s deskou připomínající význam tohoto místa. Je tu také směrovník k obcím u krajních bodů České republiky a k hlavním městům okolních států. Odpočinek naleznete v pěkném altánku. Vskutku vydařený počin. Podle webových stránek obce by místní rádi zbudovali na 45 metrů vysoké retranslační věži na nedalekém vrchu Bukovina také rozhlednu s vyhlídkovou plošinou, z níž by bylo údajně možné spatřit značnou část republiky. Uvidíme, třeba se jim to podaří, zatím chybějí peníze. Každopádně střed České republiky se zdá být celkem jasný, jenže… 

Nejisté středy

Jen necelých 13 kilometrů severozápadně od matematicky potvrzeného těžiště republiky se v Golčově Jeníkově na náměstí před hotelem nachází na podstavci prostý kámen s mramorovou deskou, na níž je vyveden stručný nápis – Střed ČR. Hle! Nic víc, žádné další vysvětlení se nikde nedočtete, dokonce ani na webových stránkách města ne. Jak mi později potvrdil Ing. Kopecký, starosta města, Golčův Jeníkov býval vždy považován za střed republiky. Tak se zkrátka místní rozhodli tento střed vyznačit. Protože ale nevěděli, kde by onen střed měl být, umístili symbolicky kámen na vhodném místě na právě rekonstruovaném náměstí, a to i přesto, že ještě před umístěním kamene bylo prokázáno těžiště u Číhoště. Nejspíš také proto není na kameni, ani jinde u kamene, žádné další vysvětlení. Rovněž v nedaleké obci Jakubovice jsou přesvědčeni, že střed republiky leží právě u nich. Nehledě na fakta o Číhošti také zde umístili na křižovatce uprostřed osady ne jeden, ale hned dva kameny. Jeden vymezuje střed České republiky a druhý je tzv. nultý kilometr či pupík Evropy. Navenek to působí trochu jako recese. Jenže – při svém pátrání jsem v Jakubovicích potkal pana Kreibicha, který za umístěním středu v Jakubovicích stojí a má o místním středu zcela jasno, ačkoliv žádný přesvědčivý důkaz Jakubovičtí nemají. 

Tak úplně mimo pravdu se svými tvrzeními o středech v Golčově Jeníkově ani v Jakubovicích nejsou. Jak to? Vezmete-li střední hodnotu zeměpisné délky mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem ČR a podobně střední hodnotu severní šířky mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem republiky, dostanete střední zeměpisnou polohu republiky. A světe, div se, tento střed leží u Golčova Jeníkova! Nachází se na poli severně od odbočky k obci Vohančice od hlavní silnice I/38, pouhého půldruhého kilometru na jih od domnělého středu na náměstí v Golčově Jeníkově a 3,5 kilometru na severozápad od druhého domnělého středu v Jakubovicích. Blíže pravdě jsou tedy v Golčově Jeníkově. Třeba se nyní domnělé a neurčité středy přestěhují na správné místo. Ale ani po tomto rozřešení není spor o střed u konce. Trochu problém totiž zůstává s jeho označením. Pro střed v Golčově Jeníkově se nabízí označení zeměpisný, tedy též geografický střed, protože se nachází v průměrné hodnotě zeměpisných (geografických) souřadnic. Bohužel však různé zdroje, včetně zahraničních, a také deska na památníku v Číhošti tímto termínem označují střed-těžiště. 

Celý článek najdete v aktuálním vydání časopisu Cykloturistika 11/2010, vychází 19.10.2010!
Menu