Morava na druhou

28.2.2017

Pro Litovelské Pomoraví jsou charakteristické podmáčené lužní lesy, vlhké louky a mokřady, kterými se v řadě meandrů klikatí řeka Morava. Příroda je zde opravdu bohatá, a to jak v oblasti flóry, tak i fauny. Není tedy divu, že je celá oblast vyhlášena jako chráněná krajinná oblast, která začíná již u Mohelnice, vede přes Litovel a končí u Olomouce a má rozlohu 96 km2. V CHKO je navíc vyhlášeno dvacet osm zvláště chráněných území, jako jsou národní přírodní památky a rezervace.
Na své si tedy přijdou především milovníci živé i neživé přírody, ale zkrátka nezůstanou ani návštěvníci vyhledávající kulturní památky, v Olomouci a Litovli je jich plno. No a jako neposlední lákadlo lze uvést, že celou oblastí prochází řada klidných, a mnohdy asfaltových cest, takže k poznávání Litovelského Pomoraví se jízdní kolo opravdu hodí. Vše je pak protkáno několika naučnými stezkami. Přijměte tedy pozvání na některé z nich, po kterých se na kole jezdí opravdu dobře.

NS Kol kolem Olomouce
Začneme naučnou stezkou, která má pro cyklisty jednoznačný název. Přitom trasa netvoří okruh, a ani nevede okolo hanácké metropole. Necelých deset kilometrů dlouhá stezka prochází severozápadním okrajem Olomouce a věnuje se méně známým, ale přesto přírodovědně cenným úsekům příměstské přírody. Začátek a vstupní informační tabule se nacházejí nedaleko mohutného barokního objektu bývalého premonstrátského kláštera na Hradisku, v kterém dnes sídlí vojenská nemocnice. Prohlídka alespoň vnitřních dvorů je však možná. Dále trasa vede kolem Černovírského slatiniště a přírodní rezervace Plané loučky přes Poděbrady a Horku k Chomoutovskému jezeru. Právě Plané loučky dnes uchovávají bohatou mokřadní přírodu nivy Moravy, a dokonce jsou mezinárodně chráněny v rámci Ramsarské úmluvy. Přírodní areál jezera Poděbrady vznikl na území bývalé štěrkovny zaplavené podzemní vodou a je využíván k rekreaci. I když jezero vzniklo uměle, začíná mít velký význam pro vlhkomilné rostliny a živočichy. Podobný osud má i Chomoutovské jezero, které je významnou ornitologickou lokalitou a v roce 1973 bylo vyhlášeno přírodní rezervací. Na nenáročné a rovinaté terase naleznete dvanáct informačních zastávek.

NS Luhy Litovelského Pomoraví
Pokud vyrazíte z Chomoutova, stačí popojet asi dva kilometry na západ a jste u začátku další naučné stezky, tentokrát té pro celou oblast nejdůležitější. Trasa NS Luhy Litovelského Pomoraví je dlouhá 11,5 kilometru, a případně ještě dalšího 2,5 kilometru vede do Litovle. Na trase je umístěno třináct informačních zastávek. Na začátku vás však nejprve čekají dva objekty, které určitě stojí za návštěvu. Začněme ve Sluňákově, což je centrum ekologických aktivit města Olomouce. Velice zajímavý objekt je postaven s maximálním ohledem na ekologii, tak se nedivte, že se na WC splachuje dešťovou vodou. Samozřejmě zde získáte dostatek informací o celé CHKO ve všech podobách, případně se ve Sluňákově můžete ubytovat. Druhým cílem je stylová restaurace Lovecká chata, vzdálená asi tři kilometry od Horky nad Moravou, a stojící tak přímo uprostřed lužních lesů. Kromě tradiční kuchyně je i zde možné ubytování. Takže po získání dostatku potravy jak pro duši, tak i pro tělo se můžete směle ponořit do zeleného bohatství Litovelského Pomoraví. Pravidelně tady hnízdí asi stovka druhů ptáků, koncem 20. století zde byl vysazen bobr evropský, setkat se tu můžete i s vzácnou vydrou říční nebo v tůních s malým korýšem listonohem jarním. Mnohem častěji se však určitě setkáte s místními komáry. Lehká trasa vede většinou po asfaltových cestách, společně s červenou turistickou značkou.

NS Historie a příroda Litovle a okolí
A nastává změna, protože jsme opustili přírodu a vjeli do města – prohlédneme si Hanácké Benátky, jak se také Litovli říká, a dojde tak i na slibované historické památky. Naučná stezka je rozdělena na tři kratší tematické okruhy: Historická Litovel, Kolem litovelských rybníků a okruh pojmenovaný Hvězda. Trasy nejsou v terénu a v zástavbě vyznačeny, k orientaci slouží mapy na jednotlivých informačních zastávkách, je jich celkem dvacet šest. Všechny tři okruhy jsou navzájem propojeny a věnují se historickým zajímavostem města, místním rybníkům a kanálům (proto ty Benátky) a přírodní památce Hvězda. Trasy jsou vedeny po chodnících a místních zpevněných i nezpevněných cestách a jsou s určitou opatrností především k chodcům na kole dobře průjezdné, vše dohromady měří 3,5 kilometru.

Uvedené tři naučné stezky lze pohodlně spojit do jednoho příjemného výletu a k návratu zpět použít vlak. Komu by to nestačilo, je zde další nabídka – například NS Romantický areál Nové Zámky. Ta začíná v Litovli a společně s červenou značkou vás provede opět podél řeky Moravy do okolí Nových Zámků se souborem romantických staveb ze začátku 19. století. Stezka je dlouhá osm kilometrů a naleznete na ní devět zastávek.
Další NS Třesín se nachází kousek od Litovle. Její charakter je poněkud „terénnější" a pro cyklisty není zcela ideální. Největším lákadlem jsou přístupné Mladečské jeskyně.
Na opačném konci Litovelského Pomoraví je kratičká NS Černovírské slatiniště, která prochází severním předměstím Olomouce. Stezka měří pouze 1,7 kilometru, je na ní umístěno pět tabulí a není v terénu vyznačená.

webové stránky
www.slunakov.cz
www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

 

Menu