Prázdniny na kole

28.2.2017

Období letních prázdnin se nezadržitelně blíží a mnoho rodičů již nyní přemýšlí, jaký program připravit pro své děti na dva letní měsíce. Nabídka klasických letních táborů je vcelku široká, ale problémy mohou nastat při výběru tématicky zaměřených pobytů. A tak již pátým rokem pořádaný tábor zájmovým sdružením Cyklo Klub Kučera Znojmo ve spolupráci s Nadací Partnerství je určitě hozenou rukavicí. Ten probíhá po dobu čtrnácti dnů v oblasti jižních Čech. Letošní ročník je situován do rekreačního střediska Jez Krkavec asi pět kilometrů od města Veselí nad Lužnicí. Tradičně je tábor pořádán v blízkosti sítě cyklistických a pěších tras, Greenways Praha – Vídeň s cílem využít příznivých přírodních podmínek a bohatého doprovodného programu desítky subjektů na obou březích řeky Nežárky a Lužnice. Mezinárodní cykloturistický tábor neznamená pouze cykloturistické vyjížďky do okolí, ale především setkávání dětí a dospělých z dalších centrál Greenways v Evropě. Děti se naučí formou her a soutěží základy první pomoci a ošetření nejčastějších úrazů, získají dovednosti a poznatky o údržbě kola, naučí se opravovat nejčastější závady na svých bicyklech. Nejen proto, že je cyklo Klub Kučera Znojmo signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, bude kladen velký důraz na bezpečnost při pohybu v silničním provozu. Děti si rozšíří získané vědomosti z dopravní nauky a prostřednictvím soutěží a různých disciplín zvládnou další technické dovednosti, které jim pomohou lépe ovládat své kolo. V programu se objeví i klasické tábornické dovednosti, vždy oblíbený táborový oheň, karneval, výtvarné dílny, slaňování, závody horských kol, jízdy zručnosti, znalostní kvizy, sportovní soutěže a olympiáda, koupání, splavování řeky na raftech a lodích. Do tábora také zavítá Policie ČR s ukázkou výzbroje a představí výcvik služebních psů. Horolezeckou stěnu si cyklisté vyzkouší u vojáků v Jindřichově Hradci, kde také navštíví stanoviště Zdravotnické záchranné služby a hasičů. Na sobotu 26. července je plánován pod dohledem agentury Dobrý den z Pelhřimova pokus o zápis do České knihy rekordů, jehož cílem je vytvořit co nejdelší dětskou cyklistickou kolonu. Bohatý doprovodný program s účastí zajímavých hostů se uskuteční na náměstí ve Veselí nad Lužnicí. Starší děti si zároveň budou moci vyzkoušet roli poskytovatelů informací o stezce Greenways Praha – Vídeň v projektu „Mobilní informační centrum", které bude umístěno na frekventovaných cyklistických a turistických křižovatkách. Jednodenní program s cyklistickou tématikou je připraven i pro děti z okolí. Každodenní aktuální zpravodajství prostřednictvím speciálních webových stránek a kamery poskytne rodičům dostatečný přehled o aktivitách dětí během pobytu. Prostřednictvím elektronické pošty mohou děti komunikovat se svými příbuznými každý den. V ceně 4250 Kč je doprava, ubytování, strava, program, drobné ceny a vstupy. Podrobnější informace o čtrnáctidenním cyklistickém táboře pro děti od 5 do 14 let, probíhajícím v termínu od 19. 7. do 2. 8. 2008 v rekreačním středisku Jez Krkavec
(www.al-pa.cz), získáte na www.cykloklub.kucera.zn.cz. Telefonické dotazy na tel. čísle 608 736 135. Uzávěrka přihlášek je do 30. dubna 2008.

 

POZOR SLEVA!!!!

Dětem čtenářů časopisu Cykloturistika bude na tento tábor poskytnuta sleva 500 Kč, pokud přijdete s tímto ústřižkem do Cyklo Klubu Kučera Znojmo nebo ho pošlete poštou spolu se závaznou přihláškou.

text a foto Čestmír Vala

Menu