nový projekt Cykloznámky

28.2.2017

Pamatuji si, že jsme jako děti hodiny a hodiny vystřihovaly známky z obálek, máčely je ve vodě, sušily na novinách a pak je vzorně strkaly do alba. Také jsme lítaly po Kozákově a hledaly zde tak rozšířené acháty, opály a v menším pak olivíny. S těžkými ruksaky cestovaly vlakem domů a vyprávěly si o právě prožitém dobrodružství.
S odstupem času musím říct, že nás to vedlo k trpělivosti, systematičnosti a hlavně k pocitu, že nic není zadarmo, že i ten malý kamínek dá práci najít a je vítězstvím.
Asi skoro každý z nás buď v dětství nebo v průběhu dospívání začal něco shromažďovat nebo shromažďuje. Od známek, pohlednic, vláčků, medailí, mincí, ubrousků, knih, řádů, razítek, cínových vojáčků, modelů letadel, lodí, kamenů až po exotická zvířátka, limuzíny, motorky, starožitnosti. Považte například, že jsme asi jediný národ, který v tak velkém měřítku sbírá houby. Neznám žádné statistiky, jistě by byly zajímavé, ale troufnu si tvrdit, že by byli Češi ve sbírání na prvních místech…

Turistická známková místa

 Má-li předmět svoji historii a především připomíná-li nějakou událost či situaci, zdolaný cíl má jistě pro jedince velký význam.
To si uvědomili i první turisté v předminulém století. Vznik a velký rozmach turismu vedly i k rozšíření turistických odznaků na vycházkové hole a k rozvoji nového oboru sběratelství. Ve dvacátém století k tomu přibyly charakteristické kulaté dřevěné odznaky s motivy turistických míst v ČR. Tyto kulaté, dřevěné, žárem vypalované plakety slouží jako suvenýr a zároveň potvrzení o návštěvě turisticky atraktivního místa, které zobrazuje vypálená grafika. Každá známka má své číslo a dá se získat pouze na místě, které označuje. Do dnešního dne se Turistické známky (to velké “T” je na místě, protože se jedná o oficiální název) rozšířily na více než tisíc tři sta hradů, zámků, tvrzí, rozhleden, historických měst a dalších pamětihodností. Více než deset tisíc turistů se zapojilo do sběratelské hry, sběratelští rekordmani už mají doma na sedm set známek, což je úctyhodný výkon. Jejich odměnou jsou Prémiové turistické známky, které obdrží za každou nasbíranou desítku.
Kde hledat zapomenutou rozhlednu, opomíjenou tvrz či technickou památku? Tento problém pomáhá řešit Mapa turistických známkových míst, která ve své aktuální podobě vychází každé jaro. Kde je Karlštejn, ví jistě každý. Turistické známky se však snaží provést sběratele i po těch neprávem opomíjených, ale mnohdy tím krásnějších místech naší vlasti.
Turistické známky mají také svoje webové stránky www.turisticke-znamky.cz, kde najdete množství aktivních webových odkazů. Jedná se o zdroj, na němž se lze dozvědět vše potřebné o libovolném městě či regionu, kde se Turistické známkové místo nachází.
Výroční turistické známky jsou památkou na nejrůznější turistické a kulturní akce a také připomínkou výročí řady historických měst či osobností. Jsou sběratelkou vzácností, protože jejich získání je časově omezeno pořadateli konkrétních akcí.
Vždy v dubnu vychází ročenka stejně jako Mapa turistických známkových míst, kde najdete aktuální a ověřené informace o Turistických známkových místech. Nejen otvírací doby památek a muzeí, ale i ceny vstupného, kontakty na provozovatele a především kalendárium akcí, které se v průběhu sezony odehrají na hradech, zámcích či v historických městech.
Také na území Slovenska doznalo rozšiřování Turistických známek značného pokroku. Turistické známky se postupně stávají Evropským projektem – začínají se rozšiřovat nejen do sousedního Německa, Rakouska a Polska, ale například také do Rumunska.
Turistickou známku získáte v celé České republice za jednotnou cenu 25 korun.

A co cykloturisté?
Naši cykloturisté ale postrádali nějaké ocenění své aktivity a odznak připomínající a oceňující projetí značených cyklotras. Takový produkt je však právě teď tady a jmenuje se Cykloznámka. Její tvůrci správně seznali, že mezi cykloturisty jsou mnozí, kteří touží přinést si domů drobnou památku na navštívenou lokalitu či pochlubit se vhodným atraktivním ,,důkazem“ svého pobytu v tom či onom místě.
Vzhledem k tomu, že projetí mnoha z nich představuje významný sportovní výkon, bylo na místě nabídnout cykloturistické veřejnosti novou sérii odznaků, které budou trvalou, skromnou, ale přesto důležitou připomínkou na průjezd atraktivní trasou. Tato služba cykloturistické veřejnosti by se měla také stát významnou regionální atrakcí, jež na
cyklotrasy přivede množství návštěvníků, neboť podobně jako v případě tradičních či vyhlídkových známek podpoří mezi cykloturisty zdravou soutěživost na jedné straně, zatímco na straně druhé bude znamenat netradiční, ovšem nezanedbatelnou propagaci nejen trasy, ale i regionu návštěvy.
Cykloznámku, jako vděčný suvenýr z navštíveného místa, si mohou samozřejmě zakoupit i ostatní návštěvníci, a doprovodnou samolepku si jako potvrzení o návštěvě míst mohou turisté nalepit na rám kola, chodecké i lyžařské hole.

Jak bude Cykloznámka vypadat
Cykloznámka má obdobný tvar klasické poštovní známky. Je vytvořena z nerezového materiálu, přičemž tento kovový design se přibližuje materiálům, ze kterého jsou vyrobena jízdní kola. Lze ji také použít jako klíčenku. Vkládaná fotografie s povrchovou laminací má přiblížit turistické místo v reálné podobě. Zadní strana Cykloznámky nabízí informace o turistickém místu a čísla cyklotras, které jsou dostupné na projetí. Cykloznámka je doplněna samolepkou, která se dá nalepit na rám kola, turistické i lyžařské hole, je odolná veškerým povětrnostním podmínkám. Tuto samolepku doprovází také soutěžní samolepka čtvercového tvaru, která se lepí na tzv. Cyklokartu (viz níže). Pro štítek na hole byl zvolen stejný design, ten je ale tvarovaný pro turistickou hůl s otvory na jeho připevnění, neposkytuje informace jako Cykloznámka, nemá pořadové číslo a není doprovázen soutěží. To jsou rozdíly mezi Cykloznámkou a suvenýrem, který je označen klasicky jako Štítek na hůl.

Uplatnění kontrolních kuponů a soutěž

 Cykloznámka je doplněna kontrolním kuponem. Po nasbírání devíti kuponů lze využít slev u smluvních partnerů, kteří budou uvedeni na internetových stránkách www.cykloznamky.cz, anebo zaslat vyplněnou Cyklokartu na adresu uvedenou na soutěžní kartě, kde bude zařazena do losování o atraktivní ceny. Cyklokarty, které budou odevzdány u smluvních partnerů při využití slev, budou také zařazeny do losování. To proběhne začátkem roku 2008 na veletrhu RegionTour v Brně. Partnerem projektu Cykloznámky je vydavatelství map SHOCart, které do nových vydání cykloturistických map zakomponuje prodejní místa Cykloznámek.

A co ti, kteří chtějí do projektu vstoupit aktivně?
Nechť pošlou fotografie svého objektu, název, souřadnice GPS, čísla dostupných cyklotras (pokud nevedou přímo k turistickému objektu, zvolte nejbližší možné trasy a navazující), dvouřádkový volitelný údaj prodejního místa, tedy povětšinou telefon a webový odkaz na adresu uvedenou na www.cykloznamky.cz.
Není možné vydat univerzální Cykloznámku pro více turistických objektů. Záměrem je, aby každý turistický objekt měl vlastní Cykloznámku.
Restaurace, hotely a ostatní stravovací a ubytovací zařízení mohou být zahrnuty do prodejních míst, tudíž mohou vytvořit Cykloznámku k těmto objektům a využít i volitelný údaj na zadní straně Cykloznámky. O umístění těchto objektů do cyklomap pak rozhodne vydavatelství SHOCart s ohledem na hustotu objektů pro dané měřítko map.

Protože je tento projekt novinkou, položili jsme pár otázek jejich tvůrcům, za které odpověděl pan Oldřich Dosedla.

Jak jste přišli na myšlenku Cykloznámek?

Delší dobu jsme měli možnost zkoumat rozsah turistických sběratelských kolekcí na našem trhu a postupem času jsme si uvědomili, že cykloturistika, která nabývá velkého zájmu, postrádá odznak připomínající a oceňující projetí značených cyklotras. To nás přivedlo na myšlenku vytvořit Cykloznámku. Vzhledem k tomu, že projetí mnoha z nich představuje významný sportovní výkon, bylo na místě nabídnout cykloturistické veřejnosti novou sérii odznaků, které budou trvalou, skromnou, ale přesto důležitou připomínkou na průjezd atraktivní trasou. Tato služba cykloturistické veřejnosti má šanci stát se také významnou regionální atrakcí, jež na cyklotrasy přivede množství návštěvníků, neboť podobně jako v případě tradičních či vyhlídkových známek podpoří mezi cykloturisty zdravou soutěživost na jedné straně, zatímco na straně druhé bude znamenat netradiční, ovšem nezanedbatelnou propagaci nejen trasy, ale i regionu návštěvy.

Kdo stojí za tímto projektem?
Cykloznámky navrhl a vytvořil pan Milan Blaha, vedoucí a koordinátor projektu jsem já a generálním partnerem Cykloznámek je společnost SHOCart, která zaštituje i celou soutěž provázející Cykloznámky.

Jaký je jejich smysl, vždyť cyklisté si mohou kupovat i turistické kulaté známky?
Cykloznámka je odlišná od klasické dřevěné turistické známky. Pokud bychom chtěli připustit podobnost mezi těmito známkami, potom to bude jenom v jedné oblasti, tedy aby jak Cykloznámky, tak Turistické známky byly sběratelskou záležitostí.
Cykloznámka se snaží rozšířit nabídku v oblasti turistiky o nový prvek sběratelského suvenýru a my věříme, že si své příznivce v řadách cykloturistů a turistů najde.

Budou se krýt turistická známková místa s místy, kde se dá pořídit i Cykloznámka?
Ano, jak jsme již uvedli, Cykloznámka je novým sběratelským produktem a není důvod, proč by nemohl být nabízen ve stejných prodejních místech.

Budou Cykloznámky prodávány jen v turistických místech a objektech, které leží na nějaké cyklotrase? Většinou turistických cílů již cyklotrasy procházejí, jsou ovšem místa, okolo kterých cyklotrasa nevede, ale je v blízkosti. I těmto místům nabízíme Cykloznámku a uvádíme nejbližší cyklotrasu, kterou je možno projet.

Budou vydávány také Cykloznámky při příležitosti nějakých cyklistických podniků, závodů, výročí atd., které by vlastně byly sběratelskou vzácností? Chystáme se k oslovování různých cykloturistických podniků, pro které připravujeme speciální edice Cykloznámek. Již je navržena i speciální bonusová Cykloznámka, která se bude vydávat při speciálních výročích turistických míst.

Máte nějaké informace o nějakých podobných sběratelských aktivitách v zahraničí? V oblasti cykloturistiky zatím ne.

Plánujete i rozšíření na Slovensko, případně jiné okolní státy?
Ano, na Slovensku již začala základní nabídka a v brzké době je v plánu Rakousko a Švýcarsko.

Uvádíte, že počet smluvních partnerů je omezen pro určitý kraj, kolik jich tedy chcete mít?
Rozhodli jsme se pro maximální počet tři až čtyři v každém kraji.

Kolik bude známka stát?
Doporučená prodejní cena je 30 Kč pro koncového zákazníka.

Plánujete vydávat i tištěnou formu přehledu známkových míst? Nebo budou jen na internetu? V současnosti je samozřejmě výroba a distribuce Cykloznámky v absolutním počátku, takže pro tento rok je naším cílem seznámit širokou veřejnost cykloturistů a turistů s Cykloznámkou a nabídnout dostatečné množství atraktivních míst na Cykloznámkách. Pro tento rok je plánován přehled známkových míst jen ve stylu galerie na internetu. Tištěná podoba známkových míst je navržena na rok 2008.

Budou v prodeji i další artikly s logem Cykloznámek, například trička, čepičky…? Ano, objeví se v polovině tohoto roku a budou v široké nabídce jak cykloturistických doplňků, tak klasických turistických doplňků. V krátké době se objeví jejich přehled na internetu.

text: Slávka Chrpová

Menu