Lounsko z nadhledu

28.2.2017

Cykloturistika Městem Louny protéká řeka Ohře. Informace nikterak objevná, ovšem podél řeky vede cyklotrasa Ohře a to je již pro nás cyklisty důležitější. Do Loun rovněž směřuje z Rakovníka cyklotrasa 304 a potom ještě další trasy, například 202, 232, 304. V okolí města se jezdí převážně po polních a lesních cestách, které jsou v naprosté většině dobře průjezdné. Samozřejmě vše závisí na momentálním počasí a třeba také na aktivitě zemědělských a lesnických strojů. Kupodivu, jak si přečtete dále, jsem nalezl několik velice pohodlných, ale neznačených zkratek, vedoucích zcela stranou automobilového provozu. Jinak do Loun jezdí vlak a vede hlavní silnice číslo 7, spojující Kladno, Chomutov a státní hranici.

Za Oldřichem a Boženou Z Loun vyjedete na východ po červené značce, která vede přímo do Peruce, ale to by byl příliš krátký výlet. Před mostem přes Ohři u Počedělic odbočuje červená značka ze silnice do chmelnice. Na jejím konci červená uhýbá vpravo, ale vy pokračujte po širší neznačené cestě rovně a mírně nahoru k opuštěnému statku, který se ukáže na obzoru. Za působivou usedlostí se napojíte na silničku vlevo do obce Kystra a rovněž na cyklotrasu číslo 202, po které dojedete až do Peruci. Cesta vede po opuštěných silničkách a lesních cestách, dokonce přes místo s jasným názvem Krásná (Čechova) vyhlídka. Pro pohodlnější z vás je zde i silniční varianta po trase číslo 26. Z Peruci zpět do Loun pojedete opět po červené. Před sebou máte nejdramatičtější úsek, tedy krátký prudší sjezd následovaný výstupem, ale záhy nastane obvyklá pohoda lesních cest. Tento hup přes údolíčko lze objet po silnici. V Slavětíně se potkáte se známou 202, po které dojedete do Blšan, nad kterými ční impozantní Blšanský Chlum. Ve snaze dobýt tento vrch jsem objevil bezvadnou zkratku do Loun. Z obce vyjedete po 202, ale jakmile to půjde, přejedete přes malý most trať směrem k Chlumu. Zde na vás čeká široká panelová cesta, obcházející severně kopec. Když už si myslíte, že jste minuli odbočku k vrchu, objeví se vlevo polní cesta, po které pohodlně dojedete až pod samotný vrchol. Výhled je úžasný. Další cesta do Loun vede po zmiňované „panelce”, což není nic jiného než opuštěná vojenská komunikace. Minete několik vyasfaltovaných ploch seřadišť zvících fotbalového stadionu a záhy již projíždíte areálem opuštěných kasáren, působivý to vjezd zpět do Loun. Celý okruh je dlouhý do 40 km.

Okruh k Rané Výjezd z Loun je tentokrát na západ po cyklotrase číslo 353, která vede zprvu společně se žlutou značkou. První zastávka je v archeologickém skanzenu u Března. Po prohlídce nedalekých Postoloprt z nich vyjedete po ulici Dvořákově, která ústí na hlavní tah číslo 7, ten kolmo překonáte a dostanete se na silnici směr Vrbka. Po pár metrech potkáte po pravé straně novou závoru a za ní je vaše další trasa. Je to uzavřená lesní a polní cesta, po které dojedete zkratkou a v klidu na silnici do Břvan. V Břvanech nastane chvíle důležitého rozhodnutí, jehož příčinou je již zdálky viditelný masiv Rané. Pokud nechcete zdolávat tuto výzvu, odbočte vpravo po silnici směr Lenešice, kolem Lenešického rybníka a pohodlně dojedete do Loun. Jste-li větší odvážlivci až blázni, vydejte se směle k Rané, to je nejprve po silnici do Hrádku, a pak již jen nahoru po modré značce. Cesta se stává postupně strmější a strmější, až dotlačíte sebe i kolo do sedla. Pro větší masochisty je zde neodolatelné závěrečné stoupání až na samotný vrcholek Rané (457 m n. m.). Vyhlídka po kraji, pohled na kolem létající havěť rogalistů a paraglidistů, a v neposlední řadě i pocit z překonání kopce a sama sebe, to vše vám bude odměnou za přestálou námahu. Dobrý pocit si však ještě schovejte, sjezd do Lenešic také stojí za to, vede po dobré, leč strmé cestě. Dojezd z Lenešic do Loun je již bezproblémový a vede stále po modré značce. Tento okruh je kratší, včetně výstupu na Ranou je dlouhý zhruba třicet kilometrů. Počítejte však ještě s prohlídkou samotných Loun, kde je mnoho pamětihodností, ale i několik zajímavých cyklostezek, působivá je zvláště ta podél hradeb.

Nezapomeňte navštívit

  • Postoloprty – v 9. stol. zde slovanské hradiště, kolem r. 1120 založen klášter benediktinů a současně tržní ves, v husitských válkách klášter zničen, ale osada r. 1511 povýšena na město. Na místě tvrze vznikl kolem 1611 zámek, později přestavován.
  • Archeologický skanzen – neolitické a další prehistorické objekty, přístupné od května do září.
  • Raná – v obci románský, barokně upravený kostel. Vrch je známý jako cvičiště rogalistů.
  • Lenešice – románský kostel s věží z r. 1262.
  • Louny – Městská památková zóna. Jako ves uváděno již r. 1115, od r. 1253 královské město při zemské stezce do Saska a před r. 1296 s mostem přes Ohři. Zbytky pozdně gotického opevnění s Žateckou bránou, děkanský kostel v podobě z let 1520 – 38, mariánský sloup z r. 1673.
  • Černčice – původně románský kostel sv. Vavřince pevnostního typu, barokizován r. 1779.
  • Slavětín – obec zmiňovaná r. 1268, od středověku městečko. Románský kostel sv. Jakuba.
  • Peruc – obec doložena 1170, od r. 1898 městečko. Na místě gotické tvrze postupně vznikl zámek, zásadní přestavba se váže k r. 1763, v zámku expozice E. Filly. Boženina studánka, Oldřichův dub (stáří asi 1000 let).
  • Pátek – obec zmiňována již 1196, barokní zámek z r. 1697, stojí na místě tvrze. Renesanční vodní mlýn z r. 1567.
  • Obloukový most v Lounech – empírový inundační kamenný most postavený 1814 – 1863, má čtyřicet pilířů.

Webové stránky

Menu