Putování za parním koněm a drátěným oslem

28.2.2017

Osud parních koní
Cestování vlakem si na počátku 20. století získalo velkou oblibu. Doprava po kolejích vzkvétala, a proto se obchodní společnost Kraus & Co. rozhodla rozšířit svoji tramvajovou dráhu z centra Vídně na předměstí Stammersdorf dále na sever. V roce 1901 získala koncesi na stavbu a o dva roky později již proběhlo otevření 22 kilometrů dlouhé trasy ze Stammersdorfu do Auersthalu. Vlaky byly tehdy taženy parními lokomotivami s výkonem 60 koní a maximální rychlostí 25 km/h. V roce 1913 převzaly provoz na železnici Dolnorakouské místní dráhy a v roce 1935 pak Rakouské spolkové dráhy. Trať byla využívána nejen pro osobní dopravu, ale také k zásobování Vídně čerstvým ovocem a zeleninou z okolních úrodných polí. To se také stalo trati osudné, neboť s rozvojem silniční dopravy přestávala plnit svůj původní účel. I když na ní ještě v polovině 80. let byly provozovány čtyři páry vlaků denně, v roce 1988 zde projel vlak poslední.

Železnice pro drátěné osly
Po odstranění kolejí zakoupily pozemky pod bývalou tratí okolní obce s cílem využít je pro vybudování cyklostezky, která bezpečně propojí Vídeň s regionem Dolní Rakousko. Třináct kilometrů dlouhá, asfaltová stezka ze Stammersdorfu do Pillichsdorfu byla dokončena v roce 2000. Při úvahách, jak zatraktivnit stezku pro cyklisty a in-line bruslaře, padl návrh na vytvoření tématické trasy o historii železnice. A jelikož Rakušané nemají daleko od slov k činům, v září minulého roku byla tématická trasa s názvem “Damfross & Drahtesel” slavnostně otevřena. Na osmi zastaveních se návštěvníci mohou dozvědět informace o bývalých stanicích a životě na železnici. Určitě je zaujmou také umělecká díla a celá řada signalizačních zařízení, která se zde zachovala nebo sem byla přenesena odjinud.

Kudy tudy do Pillichsdorfu
Cyklostezka “Damfross & Drahtesel” začíná na předměstí Vídně ve Stammersdorfu, což je vyhledávané výletní místo. První zastavení na trase naleznete před bývalým nádražím Stammersdorf, které bývalo jedno z nejmenších v Rakousku. Po krátké jízdě narazíte na druhé zastavení Rendesvousberg, kde jsou popsány jednotlivé druhy rostlin typických pro opuštěná industriální místa. Poté vás uvítá závora se znaky Vídně a Dolního Rakouska, symbolicky střežící hranici obou regionů. Na třetí zastávce Eisenbahnarchäologie u obce Hagenbrunn se ocitnete na místě, které připomíná vykopávky. Místo koster a zdí zaniklých budov tu však ze země vystupují části vyřazených lokomotiv. Kousek mimo trasu můžete navštívit památník života My way, nabízející přímo mystický zážitek. Čtvrté zastavení Eisenbahnspielplatz u obce Grossebersdorf je komponováno jako hřiště, kde si děti mohou vyzkoušet svoji šikovnost na různých překážkách. U bývalé nádražní budovy v obci Eibesbrunn narazíte na páté zastavení Signalpark s řadou signálních značek a vysvětlením jejich funkcí. Zastavení číslo šest, Europasäule, nelze přehlédnout. Jeho součástí je totiž sloup tvořený z 25 kol železničních vagonů na znamení 25 členských států EU. V blízkosti nové rychlíkové stanice Obersdorf se nachází předposlední, sedmé zastavení Zeitschiene, které tvoří informační panel s popisem klíčových událostí z historie trati, připevněný na kolejovém roštu. To už se však blížíte do obce Pillichsdorf, kde tématická trasa končí osmým zastavením Lok-fahr-rad. Jedná se o plastiku kola, vytvořenou ze součástek lokomotiv. Po dojezdu určitě nezapomeňte svlažit hrdlo zdejším vyhlášeným vínem nebo navštívit zámek v nedalekém Wolkersdorfu.

Greenways Praha – Vídeň
Pro cyklisty z ČR je tématická trasa “Dampfross & Drahtesel” snadno dostupná, neboť tvoří část dálkové cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň. Stačí tedy na kolo nasednout v Praze, Táboře, Jindřichově Hradci, Znojmě, Valticích nebo dalších místech, přes která tato trasa prochází, a vydat se po ní přes Poysdorf, Mistelbach a Wolkersdorf do Vídně. Další možností je samozřejmě využít dopravu po železnici do Vídně a vydat se opačným směrem do ČR. Na území ČR je cykloturistické značení provedeno logem zeleného lístku se spirálou a v Rakousku tabulkami Eurovelo 9.
Tématická trasa “Dampfross & Drahtesel” je zároveň součástí bývalé Jantarové stezky, tzv. Bernsteinstrasse. S ní je spojena kreslená postava malé holčičky se jménem Betty Bernstein, která je maskotem všech akcí pro děti. Chcete-li se projet po tematické trase “Dampfross & Drahtesel” i se svými dětmi, můžete se zúčastnit cyklojízdy s Betty Bernstein, kterou pořádají zdejší obce v sobotu 22. července 2006 od 15 hodin.

Nově i šlapací drezíny
V Dolním Rakousku se kromě výše uvedené nachází několik dalších zrušených tratí. Na jedné z nich, v úseku Ernstbrunn – Mistelbach dlouhém asi 20 km, právě probíhají testy provozu šlapacích drezín. Oficiálně by měl být jejich provoz zahájen na jaře 2007. Region Dolního Rakouska nabízí příznivcům cyklistiky, železnice i vína mnoho zajímavých míst, které stojí za to navštívit.
Další informace o budování cyklostezek na rušených železnicích naleznete na.internetových stránkách Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz) v programu Zelené stezky Greenways. Své připomínky k článku, případně tipy na opuštěné železnice ve vašem okolí, zasílejte prosím na e-mailovou adresu lubos.kala@ecn.cz.

text: Luboš Kala, foto: archiv Nadace Partnerství a Weinviertel Tourismus GmbH

Menu