Cyklisté vítáni – račte vstoupit!

28.2.2017
Síť certifikovaných zařízení se službami pro cyklisty na úrovni srovnatelné se službami v Německu, Rakousku či Dánsku – to je cíl projektu Cyklisté vítáni, který realizuje tým programu Greenways v Nadaci Partnerství. Vedoucí projektu, Juraj Flamik, v tom má jasno: "Špatná úroveň infrastruktury pro cyklistickou dopravu a nedostatek specializovaných služeb pro cykloturisty snižuje konkurenceschopnost našich turistických produktů." Daniel Mourek z týmu Greenways dodává, že Česká republika si vlastně nemůže dovolit propagovat turistické produkty v zahraničí, protože zklamání z nedostatku bezpečných stezek a kvalitních služeb je tou nejhorší reklamou. Celostátní certifikace Cyklisté vítáni zavádí hodnocení jednotlivých zařízení v ubytovacích a stravovacích službách, kempech a turistických cílech. Petr Kazda, manažer projektu, tvrdí, že před sezonou 2007 bude takových služeb v Česku více než jeden tisíc. Všech tří jsme se proto zeptali na podrobnosti tohoto zajímavého projektu

* Jaký je cíl certifikace Cyklisté vítáni?
Cílem zavedení národní certifikace Cyklisté vítáni je dosáhnout srovnatelné úrovně kvality služeb pro cyklisty, s jakou se setkáváme v sousedních státech v rámci EU. Kritéria hodnocení jsou obdobná jako v Rakousku a Německu. Projekt osloví všechny poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb a v následujících dvou letech jim umožní bezplatně získat poradenství a projít certifikačním schématem. Tyto služby pak budou označeny logem Cyklisté vítáni a budou se formou piktogramu postupně objevovat v turistických mapách, webových serverech a katalozích s nabídkou služeb. Českou zvláštností bude certifikace turistických cílů a nabídka speciálních mobilních kufrů s první technickou a zdravotní pomocí.

* Jak se vůbec běžný cykloturista doví o zařízeních se známkou Cyklisté vítáni?
Otevře si internetové stránky www.cyklistevitani.cz, podle regionů nebo hlavních cyklistických tras si najde pohostinství, restauraci, hotel, kemp, nebo zámek, hrad či skanzen, které jsou certifikovány. Přečte si, která doplňková, kromě všech povinných kritérií, zařízení splňuje, v jakém je prostředí, jaká je jeho cenová úroveň a jaké je hodnocení cyklistů, kteří ho už navštívili. Postupně najde všechna zařízení i v mapách vydavatelství SHOCart, domluveni jsme i s vydavatelem katalogu Hotel Guide. Na databázi jsou připojené servery NaKole.cz a Cykloserver.cz, stránky některých měst a regionů. Zatím jsou naše vlastní internetové stránky v rozběhu, všechno bude naplno fungovat do konce roku. Kromě toho se snažíme domluvit zařazení databáze certifikovaných zařízení do map, katalogů a infobrožur, které vydávají krajské úřady, města, mikroregiony, TIC a agentury cestovního ruchu. V zahraničí se budeme nabízet prostřednictvím našich partnerů a center Czechtourismu ve světových metropolích.

* Co je obsahem kritérií, co nás ve skutečnosti čeká přímo v hotelu či penzionu?
Každé zařízení bude označeno tabulí s logem Cyklisté vítáni, ve vstupní části bude mít panel s informacemi pro cyklisty. Všechny turistické služby a cíle označené logem Cyklisté vítáni vám nabídnou:
-kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla nebo uzamykatelné místnosti/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel;
-poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol;
– lékárničku;
– na zmíněné informační tabuli Cyklisté vítáni místní a regionální aktuality a informace o službách pro cyklisty.

Ubytovací zařízení cyklistům dále nabízí možnost ubytování na jednu noc, energeticky vydatné snídaně a možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje. V jídelním a nápojovém lístku certifikovaných restaurací a hospod najdete nabídku nápojů přizpůsobenou potřebám cyklistů, alespoň jeden osvěžující „cyklonápoj“, ovocné nebo bylinkové čaje. Nesmí chybět jedno teplé a jedno vegetariánské nesmažené jídlo během celé provozní doby.
Certifikované kempy zaručují vymezenou a oddělenou stanovou zónu pro cyklisty a jiné nemotorizované hosty, travnaté, pokud možno hladké a rovné plochy k postavení stanů, odstavné a parkovací možnosti kol v blízkosti stanů, parkování jízdních kol na území kempu bez poplatků a možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje. Kromě základních povinných kritérií tu jsou doplňkové služby, ze kterých musí certifikované zařízení minimálně tři položky splnit. Patří mezi ně například poskytnutí základních náhradních dílů pro kola, zprostředkování výpůjčky kvalitních kol, seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty, informační/rezervační servis pro zajištění dalšího ubytování, které poskytuje služby pro cyklisty, zajištění odvozu či přepravy zavazadel pro cyklisty, prodej cyklistických a turistických map okolí, nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, přístup na internet, možnost zakoupení obědových balíčků, nabídka speciálního Cyklo Menu a další.

* Liší se tato kritéria od systémů certifikace v zahraničí?
Kritéria hodnocení služeb jsou obdobná jako v sousedním Rakousku a Německu, čímž se srovná kvalita služeb na standardní evropskou úroveň. V Německu, kde systém zavedl Německý cykloklub (ADFC) již před 10 lety, je v systému Bett und Bike zapojeno více než 4200 zařízení, v Rakousku více než 200, stovku zařízení překročili již například v Dánsku, Francii, ale i třeba v Chorvatsku. Povinná kritéria respektují všechny evropské systémy, kamkoliv cyklista přijede, najde zaručenou minimální nabídku. Systémy se zatím liší v důrazu na doplňková kritéria, například Dánové je nemají vůbec, my jsme zvolili vyšší nároky. Turistické cíle certifikujeme zatím pouze my, ale kolegové z Německa toto rozšíření vítají. Se zahraničními partnery diskutujeme o sjednocení kritérií a hlavně označování těchto zařízení v celoevropském měřítku. Máme již dohodu s německým ADFC a s rakouským partnerem o sjednocení databází, takže naše certifikovaná zařízení budou vidět na stránkách ADFC. To je brána k největšímu evropskému trhu vůbec. Jednáme o zavedení certifikace s partnery na Slovensku a v Polsku.

* Proč jste se rozhodli nabízet certifikaci i turistickým cílům, když to v zahraničí není obvyklé?
Protože určitá výjimečnost naší krajiny je v tom, že téměř celé území je vhodné pro cykloturistiku a například hrady a zámky jsou typickým cílem turistů na kole. Dnešní praxe je většinou taková, že cyklista, respektive jeho kolo, je nevítaný návštěvník. Nepustí ho do areálu, zakazují mu opřít kolo o historickou zeď, ale žádnou alternativu mu nenabízí. Nám tudíž nepůjde o to, dostat cyklisty tam, kde je ochrana památky či přírody na místě, ale vytvořit mu u vstupu možnost bezpečně uschovat kolo, dostat informace, které potřebuje a najít nezbytnou pomoc při poruše či zranění. Byli jsme například na zámku Ohrada v Hluboké, máme pozvání na zámek Kačina a hrad Pernštejn. Představitelé Národního památkového ústavu byli velmi vstřícní, ale v praxi to půjde pomalu.

* Nakolik podle vás certifikace změní chování poskytovatelů služeb?
Certifikace zavede konkurenci. Cyklisté si budou moci v dohledné době vybírat mezi ubytovnami, penziony a restauracemi, kde mají pro ně vhodné úschovny kol, nářadí k opravě malých závad, vhodnou nabídku nápojů, informace o dalších službách v okolí apod. Za málo peněz může konkrétní zařízení vybudovat skvělé zázemí pro cyklisty a přilákat je k sobě. Doufám, že časem zmizí restaurace, kde nemají ani stojany na kola, přestože se v nich zastavují projíždějící cyklisté. Mohli bychom jmenovat řadu konkrétních. Na druhé straně jsou podnikatelé, kteří nás sami oslovili a zvou nás k co nejrychlejšímu hodnocení jejich zařízení. Návštěva u nich je radostí, protože většinu nebo úplně všechna kritéria mají dávno splněná, prostě si cyklistů váží. Po třech měsících práce je rozpracovaných téměř 300 smluv s podnikateli, kteří mají zájem. Považujeme to za dobrý výsledek.

* Kdo hodnotí jednotlivá zařízení a jak to můžete stihnout na území celého státu najednou ?
První, co jsme udělali, bylo vyškolení 50 hodnotitelů z celé České republiky. Prošli výukou, exkurzemi a většina i pilotními certifikacemi. Každý z nich má svůj rajon, v průměru máme tři až pět lidí na území každého kraje. Jsou to lidé se zájmem o věc, znají problematiku a svůj region. Pracují pro nás na smlouvu a za práci dostávají odměnu. Jejich seznam pro každý kraj je zveřejněn na stránkách Cyklisté vítáni a každý podnikatel se může přímo kontaktovat na toho svého.

* Pokud certifikované zařízení poruší nějakou podmínku, čeká ho sankce? Bude prováděna nějaká kontrola?
S každým zařízením uzavřeme smlouvu, která poskytovatele služeb zaváže plnit stanovené podmínky, umožnit jejich pravidelnou kontrolu a uhradit poplatek. Rovněž bude fungovat systém hodnocení návštěvníků prostřednictvím webových stránek, případně neohlášené kontroly. Pokud budou podmínky porušeny, nebo provozovatel odmítne kontrolu, certifikát a označení zařízení mu bude na základě smlouvy odebráno. Spíš než tyto nástroje však hodláme využívat zkušeností certifikátorů a podnikatelům pomáhat v jejich snaze zlepšit služby. V Rakousku si sami podnikatelé vytvářejí neformální skupiny, aby jejich služby v celém regionu předčily jiný region.

* Jak je projekt financován a co to stojí podnikatele? Nezvýší se cena služeb pro cyklisty?
Projekt je z 90 % spolufinancován Evropskou unií a programem SROP pro rozvoj služeb v cestovním ruchu. Tato finanční podpora nám umožnila nabídnout certifikaci prvním 1000 zařízením zdarma, pokrýt náklady na práci hodnotitelů a zajistit základní propagaci. Projekt s dotací končí v červnu 2007. Po tomto termínu naběhneme na režim samofinancování. Příjmem budou roční poplatky certifikovaných zařízení za užívání ochranné známky ve výši 2000 Kč. Nově certifikovaná zařízení po tomto termínu budou platit také za certifikaci. Pokud má podnikatel vyřešeno bezpečné parkování pro kola svých návštěvníků, splnění kritérií nevyžaduje žádné velké investice, spíš změny v organizaci práce a v nabídce služeb. Na výši ceny pro klienta se certifikace neprojeví. Mezi certifikovanými zařízeními jsou však jak čtyřhvězdičkové hotely, tak levné ubytovny, takže si každý klient může vybrat podle svých potřeb.

text a foto: Juraj Flamik a Petr Kazda

Menu