Tak trochu jiné Čechy

28.2.2017
Těsně na severovýchodním okraji Prahy začínají tak trochu jiné Čechy s odlišnou krajinou, kterou vymodelovala velká řeka. Je zde poklidná, úrodná rovina, zpestřená borovými háji s pískovými přesypy na levém břehu a naopak na břehu pravém vlhkými lužními lesy. Je to krajina oživovaná malými vesničkami, rekreačními místy, svéráznými chatovými osadami, ale také městečky s bezpočtem památek a zajímavou historií. To vše protkáno množstvím silniček, polních a lesních cest, ale také cyklotrasami. Právě do těchto míst bych vás rád pozval na nenáročné a pohodové víkendové putování do okolí soutoku Labe a Jizery.

Krajina
Pro střední a dolní tok každé řeky jsou typické meandry. Nejinak je tomu i u Labe a tím i pro místa, kudy vedou cesty navrhovaných výletů. Před regulací toku Labe bylo mezi Brandýsem n. L.-Starou Boleslaví a Nymburkem velké množství slepých ramen, ostrovů a stále se měnících řečišť, to vše umocněno častými povodněmi. Proměnnost krajiny ilustruje osada Tři Chaloupky, která se po povodni v roce 1750 místo na pravém ocitla na levém břehu Labe. Neposedná řeka má pro člověka jeden velký přínos, úrodné okolí. Proto tato místa byla osídlována již od doby kamenné. Dalším činitelem ovlivňujícím tvář zdejší krajiny byl pochopitelně člověk. Ten využíval vše, co mu příroda nabízela, počínaje úrodnou půdou, dostatkem ryb a zvěře, ale využíval i zdejší minerální prameny a těžil písek a štěrk. Právě díky těžbě štěrkopísku v první polovině 20. století vzniklo několik vodních ploch, které jsou v současnosti využívány k rekreaci a působí nyní zcela přirozeným dojmem, například Řehačka. Současná podoba řeky byla definována její regulací, která proběhla ve 20. a 30. letech minulého století. Řeka se tak zklidnila, minimalizovaly se záplavy, do tůní se uzavřela slepá ramena.

O cestách
Při plánování těchto výletů jsem se obával nudného a nekonečného drncání po kamenných korunách hrází podél Labe, kdy bude na jedné straně špinavá líná řeka, na straně druhé nedozírné lány s bramborami a zelím. Skutečnost dopadla zcela jinak. Ano, pojedete určitě po rovině, můžete jet i podél oněch polí, ale lze si vybrat i cestu vedoucí lesy a vesničkami. A když už jsme u toho pověstného Labe, je to řeka překvapivě čistá, což dosvědčuje nejen průzračnost vody, ale také lekníny rostoucí podél břehů a čilý život mnoha živočichů. Velkou výhodou tohoto kraje je skutečně velké množství značených i neznačených cest vedoucích po malých silničkách, lesních i polních cestách a pěšinkách, pokaždé ale s kvalitním povrchem. Navíc tyto cesty umožňují bezpočet kombinací výletů s nejrůznější délkou a cíli, ale pokaždé s minimální náročností technickou i fyzickou. Jedinou překážkou je samotná řeka a mosty přes ni. Mezi Káraným a Toušní mne překvapila nová lávka, která v mapě KČT č.: 17 (1999) ještě nebyla zakreslena. Občas také na krátkém úseku zapadnete do rozježděného písku, na stoupání protentokrát zapomeňte. Pro ježdění těmito končinami je nejvhodnější krosové případně lehčí horské kolo. A ještě jedno upozornění o značení cest, které se v terénu liší od značení na mapách. Bloudění se ale bát nemusíte, Labe vás vždy spolehlivě zorientuje.

Přístup
Možným a vhodným začátkem je městečko Lysá nad Labem, které je pro cyklisty snadno dostupné několika způsoby. Lysá nad Labem se nachází 10 kilometrů severně od dálnice D 11, vedoucí z Prahy na Hradec Králové. Město zároveň leží na frekventované železniční trati, přes den zde z Prahy staví snad několik desítek vlaků s rozšířenou přepravou zavazadel, především jízdních kol. Navíc tyto spoje jsou součástí Pražské integrované dopravy (PID) a lze na nich cestovat za jízdenku platnou například v metru. Za kolo se platí přímo ve vlaku.
Popisovat nějaké přesné okruhy je zbytečné, jak již bylo napsáno, použitelných cest a jejich kombinací je nepřeberně. Následující řádky proto berte jako návod, kam jet či naopak, co vynechat. Jde o okruhy, které jsem sám projel a při kterých jsem se snažil vyhýbat obvyklým a jinde popsaným cyklotrasám.

1. Trasa
Lysá nad Labem – po červené na Litolský most přes Labe – levý břeh a proti proudu po zelené značce – Kersko – červená značka – Sadská lázně – Písty – Nymburk – pravý břeh Labe, po proudu po cyklotrase č.: 24 Labské – Doubrava – Kostomlaty nad Labem – zelená značka – Mydlovary – Ostrá – Lysá nad Labem. Celková délka zhruba 50 km.

Zajímavosti na trase
Lysá nad Labem – První osídlení je dokázáno z doby 4. – 3. tisíciletí př. n. l. Nejstarší písemné zmínky jsou z 11. století jako o obci patřící kostelu sv. Václava v Mladé Boleslavi. Za pozornost stojí zámek přestavěný z hradu vypáleného husity se zahradou a bývalý klášter a další.
Kersko – svérázná rekreační oblast, dějiště některých příběhů Bohumila Hrabala.
Josefský pramen – volně přístupný pramen minerální vody.
Písečný přesyp u Píst – pozůstatek dun vzniklých ve čtvrtohorní době ledové.
Turecká věž – původně renesanční vodárna v Nymburce. Za pozornost stojí velmi svérázný „servis“ jízdních kol pod věží.
Nymburk – město založené kolem roku 1275 králem Přemyslem Otakarem II. na základě opevněné osady u brodu přes Labe. Městské opevnění z konce 13. století, gotický kostel sv. Jiljí a další.
Kostomlaty nad Labem – kostel sv. Bartoloměje s oddělenou zvonicí a terasou s barokními sochami.
Mydlovary – zříceniny hradu postaveného ve 13. století, roku 1420 dobyt králem Zikmundem, roku 1560 pusté.
Historická vesnice v Ostré – skanzen v duchu středověké vesnice s ukázkami dobových řemesel.

2. Trasa
Lysá nad Labem – po červené do Stará Lysé – Bon Repos – po neznačené polní cestě na cyklotrasu č.: 0041 – Sojovice – žlutá značka – sv. Václav – po červené vlevo – Karlov – naučná stezka nebo cyklotrasa č.: 24 – Grado – Káraný – Lázně Toušeň – modrá značka – Čelákovice – cyklotrasa 0019 = zelená značka – Přerov n. L. – zelená značka – Lysá nad Labem. Celková délka se opět pohybuje kolem 50 pohodlných km.

Zajímavosti na trase
Stará Lysá – starobylá obec, původně dvorec, kde byl roku 1034 zabit knížetem Oldřichem jeho bratr Jaromír.
Bon Repos – nepřístupný zámek založený v roce 1718.
Sojovice – obec připomínaná písemně až roku 1360.
Ermitáž sv. Václav – původně poustevna s romantickým parkem a dalšími objekty založená roku 1696. Stojí na místě rozhraní brandýského a lyského panství.
Karlov – původně špitál založený r. 1715, v současnosti k nepoznání přestavěno na hospodářský dvůr.
Lipovka – Od roku 1946 státní rezervace o rozloze 14,6 ha. Chráněno jako ukázka přirozeného vývoje přílabských lužních lesů.
Grado – 2 km dlouhá tůně, dříve pravé rameno Labe. V letech 1922 – 1940 zde bývalo koupaliště s písečnými plážemi, kvůli jehož velké oblibě byly z Prahy vypravovány i zvláštní vlaky. Zánik říčních lázní přinesla až regulace toku Labe.
Káraný – rozsáhlý vodárenský areál, hlavní budova vybudována v roce 1908. Trasa (žlutá a modrá značka) vede v těsné blízkosti vsakovacích nádrží.
Lázně Toušeň – městečko vzniklo v místě hradiště z přelomu 7. a 8. století, stojícího u brodu přes Labe. Lázně založené r. 1868 využívaly železité prameny, později slatinné.
Čelákovice – vznik doložen od r. 1290, městem od první pol. 16. stol. Původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie, poničen husity a Švédy. Původní tvrz, renesančně přestavěná, sídlí zde místní muzeum. Součástí zdymadla z roku 1937 je i malá elektrárna. Na vrcholku zdymadla vede lávka přes Labe.
Přerov nad Labem – obec je zmiňována již v roce 993 v darovací listině Břevnovskému klášteru. Stojí zde původně tvrz přestavěná v 16. století na lovecký zámeček, který byl postupně přestavován do současné podoby. Zámeček je nepřístupný.
Skanzen v Přerově n. L. – pobočka Polabského národopisného muzea „staročeská chalupa“. Jde o záchranný skanzen lidových staveb řemesel ze středního Polabí. Otevřeno: duben až říjen od 9 do 17 hod.
Muzeum moto & velo v Přerově n. L. – otevřeno úterý až neděle od 9 do 17 s hodinovou polední přestávkou.
Přerovská hůrka – vrchol tvořený křídovými slínovci na vrcholku (236 m n. m.) zbytky hradiště. Jediná možnost k většímu stoupání.

Ubytovací možnosti
Čelákovice: CMC Hotel, www.hotel.cmc.cz
Nymburk: Hotel Bene, tel. 325 514 646
Hotel Postřižiny, tel. 325 516 160

Informace:
Mapa KČT: číslo 17, Dolní Pojizeří
Mapa SHOCart: číslo 111, Okolí Prahy Nymbursko
Bon Repos, více na – www.hrady.cz
Skanzen v Přerově n. L. – tel.: 325 565 272, www.polabskemuzeum.cz
Muzeum moto & velo v Přerově n. L. tel.: 602 272 619, pan Tomáš Moravec
Skanzen v Ostré – www.botanicus.cz, tel.: 325 551 235

text a foto: Jiří Juřík

Menu