Již tuto neděli se uskuteční mimořádná členská schůze ČeMBA

13.1.2011
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2011-01-16T20:46:25 --> <p>Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi České Mountainbikové Asociace, o.s.</p> <p>Jménem jedné třetiny členů občanského sdružení České Mountainbikové Asociace, o.s. (dále jen jako „ČeMBA") zveme všechny členy ČeMBA na mimořádnou členskou schůzi, 16. ledna 2011<br /> od 10:00 hod. Místo: Dělnický dům Židenice, Jamborova 3323/ 65, Brno (<a href="http://www.delnickydumbrno.cz">www.delnickydumbrno.cz</a>]</p>

Na základě vyjádření Ministerstva vnitra České republiky k současné patové situaci v občanském sdružení Česká Mountainbiková Asociace, o.s. (dále jen jako „ČeMBA”) po odstoupení všech členů výkonného výboru a jejich rady, jak tuto situaci nejlépe řešit, volíme tento postup a svoláváme Mimořádnou členskou schůzi občanského sdruženi ČeMBA. Jsme pro konstruktivní řešení (v podstatě jediné možné). My bikeři si organizaci hájící naše zájmy opravdu zasloužíme a do budoucna ji jistě budeme potřebovat stále více. Účast každého, komu na ČeMBA opravdu záleží, je důležitá, a proto prosíme a zároveň apelujeme na přítomnost co největšího počtu členů. Rozumíme však i tomu, že v nastalé situaci je těžké se zorientovat a správně rozlišit, kdo to s dalším (ne)fungováním sdruženi jak myslí. Sejděme se proto na této schůzi, vyslechněme si vize (nikoliv však hádky) a hlasováním dejme najevo skutečnou vůli členů v další osud a směřování ČeMBA do budoucnosti. Průběh minulé členské schůze s manipulovaným programem schůze nelze akceptovat jako vůli řádných členu.

„Nezvoleni organu není důvodem pro rozpuštěni občanského sdružení Ministerstvem vnitra. V daném případě bych zřejmě doporučovala svolat novou členskou schůzi a na té zvolit výbor, připadne další organy sdruženi dle stanov.“
Z textu Mgr. Terezy Hofmanové Koprnické, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor všeobecné správy, odděleni volební a sdružováni, úsek sdružováni

Členské schůze se můžete zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě úředně nebo notářsky ověřené písemné plné moci (čl. 4 odst. 4. stanov sdružení)

Členem výkonného výboru může být každý člen sdružení. Kandidaturu do výkonného výboru (ať už na funkci předsedy sdružení či člena výkonného výboru (nebo obojího)) je nutné podat podle článku 4. odst. 9. stanov sdružení nejméně 21 dní před konáním členské schůze.

Jména kandidátů, kteří ohlásili svou kandidaturu do 26. 12. 2010, budou následně zveřejněna.

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi je zároveň zveřejněna na webu: http://zachranme-cembu.blogspot­.com/ a to z důvodu nemožnosti přístupu na původní web www.cemba.cz .

Uvědomujeme si, ze chceme všichni dělat spousty jiných a jistě příjemnějších věcí než se zamýšlet nad činností občanského sdružení. Bohužel momentální komplikovaná situace nám nedává jinou možnost, jak situaci vyřešit.

Proto Tě prosím, pokud si přeješ pokračování ČeMBA a to hlavně na poli bajkové advokacie, přijeď na mimořádnou členskou schůzi nebo za sebe vyšli alespoň svého zástupce.

Děkuji

Mgr. Aleš Linhart
svolavatel mimořádné členské schůze místo členů výkonného výboru, který kompletně rezignoval
člen ČEMBA od roku 2007

Předběžné opatření okresního soudu
Okresní soud v Jablonci nad Nisou vydal předběžné opatření, ve kterém:

se zakazuje České Mountainbikové asociaci činit úkony směřující k rozpuštění této asociace, zejména převádět aktiva na třetí osoby či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob
se zakazuje bývalému předsedovi výkonného výboru T. K. činit jakékoliv právní úkony jménem ČeMBA, zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět její aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob
se zakazuje bývalému předsedovi výkonného výboru T. K. nakládat s internetovou doménou „cemba.cz“
se zakazuje všem bývalým členům výkonného výboru činit jakékoliv právní úkony jménem ČeMBA, zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět její aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob
Členové ČeMBA obdrželi kopii usnesení e-mailem.

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu