Drahá nebo drážní? Cyklostezka za 150 milionů.

8.2.2010
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2010-02-05T14:42:13 --> <p>Média rozpoutala humbuk kolem extrémně drahé cyklostezky v Praze Vysočanech, ovšem zcela bez znalosti detailů a souvislostí. Ano, 150 milionů je strašně moc, ale… vysvětlení podává zpráva Komise pro cyklistickou dopravu RHMP: Je pravděpodobně možné, že mosty mohly být o metr či dva kratší, o tunu lehčí a tráva vysetá na upravených plochách zeleně řidší, ale asi spíš ne. Vysoké náklady umožnily vysoce bezpečné a výjimečné řešení, kterým se může Praha i pochlubit v klubu cyklisticky vyspělejších evropských měst, kam chce patřit. Mohli jsme toto řešení zvolit a nabídnout pražským cyklistům něco nového, nebo ne – a stezku nemít vůbec. Ani teď ani v budoucnu. Zvolili jsme první řešení a myslíme si, že správně. Bonusem navíc je pokrytí 2/3 nákladů z fondů EU, celkem 82 milionů. Hlavní město investovalo 58 milionů. I to je výjimečná cena, ovšem za výjimečný počin.</p>

Součástí podpory rozvoje cyklistické dopravy v Praze jsou stejně jako jinde ve vyspělé Evropě jednak relativně levná „měkká” opatření (informační brožury, cyklomapy, generel cyklotras a její vyznačení aj.) a zároveň relativně drahá „tvrdá” řešení (dopravní opatření v hlavním dopravním prostoru a výstavba cyklostezek). Zatímco levná opatření jsou víceméně plošná a přináší především informace, dopravní opatření a výstavba cyklostezek jsou řešením konkrétních míst, tato řešení jsou drahá a poskytují především uživatelské bezpečí.

Na počátku cyklistických řešení a při nízkých investicích převažovala technicky snazší a tedy méně nákladná řešení. Rostoucí počet cyklistů v Praze a především zvýšení podílu dopravní cyklistiky nad rekreační si vynutilo navýšení investic do městské cyklistické infrastruktury. Toto navýšení zároveň umožnilo i přistoupit k náročnějším technickým řešením, ať už ve formě ochranných prvků v hlavním dopravním prostoru nebo při využití obtížnějších spojení budovaných cyklostezek.

Bylo by jistě pěkné, kdyby místo 1000 km navržených cyklotras v generelu páteřních a hlavních tras (z nichž je už vyznačena více než třetina) protkávalo Prahu stejné množství bezpečných cyklostezek. Nikdy tomu tak nebude. Centrum i širší centrum Prahy je a bude vždy příliš úzké, příliš lidnaté, příliš dopravní. Neřešíme cyklistickou infrastrukturu na zelené louce, řešíme ji v živém a dynamickém prostředí velkoměsta Prahy. Soustřeďujeme se na co nejbezpečnější dopravní řešení, pracujeme se stávající i částečně známou budoucí dopravní situací v Praze. A tím spíše musíme využít vše, co je v nepříliš bohaté nabídce pro možné bezpečné cyklistické stezky. Méně nákladná řešení už byla realizována, v Praze je přes 135 km cyklostezek a celkově přes 180 km bezpečných dopravních řešení pro cyklisty.

Možností pro budování samostatných stezek pro cyklisty ubývá a bude ubývat. Proto pro nás opuštěná železniční vlečka v Praze 9 představovala výjimečnou možnost na rozšíření nabídky bezpečných cyklostezek v území, které jiné řešení nenabízí. Výjimečné místo si vyžádalo i výjimečná řešení, kterými cyklisté získali nejen 3,2 km nové stezky a zajímavý průjezd touto částí města, ale především možnost bezpečného překonání tří dopravně zatížených komunikací (Poděbradská, Freyova, Ocelářská) při cestě z východního okraje Prahy (Kyje, H. a D. Počernice, Černý Most, Klánovice atd.) do centra. Toto bezpečné spojení na páteřní trase A 26 umožnily vysoké náklady na použitá technická řešení, bez kterých by to ale nebylo možné realizovat vůbec. 212 m dlouhý cyklistický most s rampou pod Harfou, další 3 nové mosty v náspu vlečky, 2 obnovené a pro cyklisty upravené železniční mosty a na terénní úpravu a odvodnění náročná jižní sjezdová část stezky u Hořejšího rybníka, tvořily více než 90 % nákladů celé stavby z celkové částky 140,1 milionů Kč (včetně DPH). Samotná komunikace cyklostezky byla díky využití příznivé nivelity a konstrukce náspu naopak velmi levná, nejlevnější v Praze. Náklady 3 mil./km jsou srovnatelné s jednoduchou stezkou s nezpevněným mlatovým povrchem. Je pravděpodobně možné, že mosty mohly být o metr či dva kratší, o tunu lehčí a tráva vysetá na upravených plochách zeleně řidší, ale asi spíš ne. Vysoké náklady umožnily vysoce bezpečné a výjimečné řešení, kterým se může Praha i pochlubit v klubu cyklisticky vyspělejších evropských měst, kam chce patřit. Mohli jsme toto řešení zvolit a nabídnout pražským cyklistům něco nového, nebo ne – a stezku nemít vůbec. Ani teď ani v budoucnu. Zvolili jsme první řešení a myslíme si, že správně. Bonusem navíc je pokrytí 2/3 nákladů z fondů EU, celkem 82 milionů. Hlavní město investovalo 58 milionů. I to je výjimečná cena, ovšem za výjimečný počin. Doufáme, že i dále budou zdroje na obdobná řešení a Praha tak bude pro cyklisty ještě bezpečnější a příjemnější.

Hrubý rozpočet:

Celkové náklady s DPH 140,1 mil.
Cyklostezka – komunikace 9,4 mil.
Mosty nové (4) 71,6 mil.
Upravené žel. mosty (2) 8,2 mil.
Terénní úpravy, odvodnění 42,7 mil.
Dopočet – tzv. kosmetika: zábradlí, schodiště s vodícími lištami pro kola, zeleň atd.

Připravila Komise pro cyklistickou dopravu RHMP:
ing. Pavel Polák, Petr Introvič, ing. arch. Tomáš Cach, ing. Tomáš Prousek, ing. Slávek Syrový
 

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu