Krok za snem do neznáma

28.2.2017

Cest, jak pořídit kolo či některý komponent za výrazně příznivější cenu, než jakou nabízí běžné maloobchody či internetové prodejny, je několik. Nejsnazším způsobem bez výrazných rizik se jeví sledování speciálních prodejních akcí a výprodejů. Další možností, kterou se v tomto článku budeme zabývat podrobněji, je nákup použitého zboží v bazaru či prostřednictvím inzerátu. Nemusíme být ale vždy jen v roli kupujícího, může se totiž stát, že prostředky k nákupu nového stroje budeme chtít alespoň z části pokrýt prodejem toho současného. Jaké možnosti máme při nákupu či prodeji použitého cyklistického zboží a jaká nám v souvislosti s ním hrozí rizika? To jsou otázky, na které se na následujících řádkách budeme snažit najít odpovědi.

Proč a kde koupit použité kolo?
Odpověď na první část otázky se zdá být celkem zřejmá. Za stejný obnos peněz bude použité kolo téměř vždy spadat do vyšších kvalitativních pater, než by tomu bylo v případě nového. Nákup či prodej použitého zboží přitom pro většinu z nás není ničím výrazně novým. Vzpomeňme například trh s ojetými automobily, který u nás kvete nadmíru dobře.

kamenné bazary
Mnoho vyloženě specializovaných kolobazarů, tedy ve formě kamenné prodejny a nikoliv internetového portálu, však nenalezneme. Když už ano, tak je jejich zaměřením spíše obchod s opravdu levnými či staršími koly. Ona také klientela bazarů většinou netouží po kole za 40 000 Kč, i když nové stálo 100 000.
Další možností jsou běžné cyklistické prodejny, které vedle nového zboží někdy nabízí i použitá kola. Jak ale potvrdil náš menší průzkum trhu v této oblasti služeb, praxe je spíše taková, že bazarový prodej jednotlivé firmy častěji tlumí, než že by jej rozšiřovaly. Prý jednak přináší rizika, jednak vyžaduje dostatek místa.
I přes tento fakt se zdá tento způsob tím nejspolehlivějším. Lze totiž předpokládat, že při výkupu projde kolo prohlídkou mechanika, který odstraní případné nedostatky a dále jej připraví k prodeji v co nejlepší možné kondici. U bazaru s odborným prodavačem lze také počítat s tím, že vám s výběrem vhodného kola kvalifikovaně poradí, případně pomůžou s jeho vhodným nastavením. Výjimkou nebývá ani možnost vybrané kolo si vyzkoušet, nejčastěji při složení odpovídající zálohy. Často řešená otázka záruky pak závisí na způsobu prodeje, zda je obchodník vlastníkem kola, či pouze zprostředkovatelem prodeje (více dále v části věnované právním otázkám). Jistě, bez mezičlánku v podobě prodejny či zásahu mechanika by kolo možná v některých případech bylo ještě levnější, ale co je pár stokorun proti jistotě dobrých služeb kola?


bezbřehý internet a inzerce všeho druhu

Další, asi nejvíce rozšířenou možností, jsou různé druhy soukromé inzerce. Ta se z tištěné podoby v rámci různých časopisů, novin či na tento účel úzce zaměřených periodik přesouvá stále častěji na internet (nemusíte chodit daleko, na stránkách iVelo.cz naleznete velmi rozsáhlý bazar). Není divu – množství připojených domácností se zvyšuje, internetové bazary jsou hojně navštěvované, většinou velice přehledné a hlavně vybavené vyhledávači dle klíčových slov. Sednete k počítači a za pár vteřin máte spoustu nabídek ke zvážení. V celosvětové pavoučí síti přitom najdeme bazary všeho druhu, od na cyklistiku specializovaných po portály obecně zaměřené na prodej použitého zboží.
Rizika a nástrahy spojené s tímto druhem prodeje jsou ale všude stejná. Nikdy totiž nemůžeme vědět, kdo je naším obchodním partnerem, co vše má kolo za sebou, jaký je jeho skutečný původ a podobně. Vůbec otázka původu kol z druhé ruky prodávaných kdekoliv a jakkoliv je hodně citlivá: mnoho z nabízeného zboží opustilo svého majitele bez jeho souhlasu. Všechna rizika a nejistoty vzešlé z koupě opotřebovaného zboží by ale měla alespoň částečně pokrýt kupní smlouva. Pokud ale vaše protistrana odmítne smlouvu podepsat či uvést své osobní údaje, je lepší od takového obchodu upustit.

falešná důvěra
Asi nejlepší cestou, minimálně pocitově, je, když kolo koupíte nebo prodáte někomu známému (kamarád, kolega, příbuzný atd.). Jak ale praví lidové rčení: „Dobrý obchod dělá dobré přátele", je i zde vhodné být dostatečně obezřetný. Bylo by totiž dvojí škodou kdyby kvůli nevydařenému obchodu doznalo újmy i přátelství či jen dobré pracovní vztahy – například když v dobré víře kývnete kamarádovi na platbu s určitým odstupem po předání zboží a pak z něj musíte peníze dlouze dolovat. I v tomto případě by měla být, alespoň jen zcela jednoduchá smlouva, samozřejmostí.

SMLOUVA,
aneb jistota je jistota
Pro ty, kteří nejsou vystudovanými právníky či nesledují pravidelně pořad Ivo Jahelky, alespoň přibližně nastíníme, jak by zhruba měla vypadat smlouva o prodeji hmotné věci, v našem případě kola. Jak již bylo naznačeno, pokud budete kupovat kolo v kamenném bazaru, není se třeba tímto krokem příliš zabývat. Prodejce totiž i z důvodu vlastní právní ochrany jistě bude mít smlouvu již připravenou, takže bude stačit doplnit do ní konkrétní údaje. Samozřejmě ji ale pročtěte, a to pozorně.
Pokud se ale bude obchod uskutečňovat mezi vámi a další, v právnické hantýrce tzv. fyzickou osobou, je lepší si smlouvu dopředu připravit. Z hlediska práva, jelikož se jedná o věc movitou, není sice ze zákona nutná její písemná forma – stačí ústní -, asi každý si ale dokáže představit, jak složité či dokonce nemožné by bylo v případě možných problémů prokazovat ujednání v ní zahrnutá. Proto je písemná forma vždy jistějším řešením pro obě strany. Co by tedy měla obsahovat?

POKRAČOVÁNÍ TOHOTO TEXTU NAJDETE V KVĚTNOVÉM VELU. TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TEPRVE PŘIJDE, ŘEČ JEŠTĚ BUDE O ÚPLNÉM ZNĚNÍ SMLOUVY, ZÁRUKÁCH, SKRYTÝCH VADÁCH, TECHNICKÝCH RIZICÍCH, ALE I O SMYSLU KOUPĚ VZHLEDEM K TECHNICKÝM MOŽNOSTEM KOL PŘED DESETI A PĚTI LETY A DNES.

Menu