Úvod » Články k časopisu » Tuning redakční vidlice Marzocchi EXR Pro 2005

Tuning redakční vidlice Marzocchi EXR Pro 2005

Návrat v čase či posun vpřed?

Pro praktické účely článku o ladění vidlic Není tuňák jako kapr (Velo 5/2009) byla vidlice veláckého otloukánka Kona Dawg poslána firmě Tuning Test, kde se jí majitel a ladič-expert Milan Slanec podíval na zoubek. Zatímco text testu je publikován na stránkách květnového Vela, zde je komentář Milana Slance k možnostem tuningu a popis konkrétních operací, dále odkrývající taje nového, progresivního oboru v odpružení.

„Mám-li to napsat rovnou, tak vidlice byla zcela neadekvátně nastavena hladinami oleje a zdvih byl dosahován hluboko pod možnostmi vidlice. Tuning se zabývá vidlicí komplexně, od odporů přes nastavení pružiny (především vzduchové) až po tlumení. Vidlice Marzocchi, kterou jsem dostal k ladění, měla na tuto značku zcela odpovídající odpory a díky provozu byla ve stavu, ve kterém není po této stránce co zlepšovat, a když, tak minimálně. Tlumič Marzocchi je však přežitek, který nemá dostatečně korektní funkce a z principu neumožňuje nějaká zásadní zlepšení. Co se nejvíce vyplatí u Marzocchi, je úprava vzduchové část, a to především u vidlic čistě založených na vzduchu. Každá vidlice má své meze a tohle jsou konkrétně popsané meze této vidlice a Marzocchi obecně. Jestliže je kombinován vzduch s pružinou, je zajištěn již dostatečný efekt na to, aby vidlice dobře chodila i bez zásadnějším zásahů do systému.
V dodané vidlici je samozřejmě pružina, přesto se tam ještě tento další prostor na zlepšení nachází, ale je menší než u čistě vzduchového systému právě díky té pružině v jedné noze. To, co jsem udělal s vidlicí, jednoznačně předvede výsledek v jízdě a zaručuji, že již teď nebude stačit zadní část kola. Jsem zvědavý na první jízdní dojmy a budu rád, když se dozvím hned čerstvé informace. Ty jsou nejcennější. Dojem je čerstvý a nezkreslený.
Vidlice také ukáže, že nutnost zamykání je evidentní. Takováto vidlice vyžaduje lock-out, který tam samozřejmě není. Citlivost této vidlice ale ještě nedosahuje citlivosti jiných laděných vidlic, a tak bavit se nad smyslem tuningu by vyžadovalo ještě mít jízdní zkušenost s tuningovanými vidlicemi. Doporučil bych Epicon, pokud máte nějakého k dispozici. Tady by byl vidět ten výsledek o čem je komplexní tuning."

Old-timer Marzocchi?
„Moment odtržení Marzocchi z klidu není vůbec dán tlumičem, je to dáno nastavením vzduchové pružiny, a to opět nebyl vůbec žádný záměr. Tento systém vznikl prostě tak, že Italové vyndali ocelovou pružinu a systém se nahustil vzduchem. Ukazuje to na nepochopení firmy Marzocchi, jak se zachází se vzduchem. V průběhu let se přístup trochu změnil, ale pokulhávání za konkurencí bylo a je značné. Vyjadřuju se možná nepublikovatelně, ale takhle opravdu vypadají informace,
když se dostaneme na samotný základ. Tvrzení o záměrech a plnění určitých zvláštních požadavků prostě vypadnou v okamžiku, kdy poznáme, jak systém vznikl a že se nikdo nějakým alespoň minimálním přeladěním ocelová pružina versus vzduch nezabýval. Záměnnost dílů prvních provedení byla stoprocentní a na nejlevnějších kusech se najde tohle nepěkné dědictví dodnes."

Odpory a ProPedal a spol.
Vyšší moment odtržení z klidu, který je pozorovatelný na Marzocchi, je
tedy způsoben z veliké části oním nastavením vzduchu, z druhé části odpory. Odpory jsou v celém zdvihu, stejně jako ProPedal. Počáteční velká část odporu ale zmizí po odtržení nohou z klidu a dále nepracuje, rozhoupat proto takovou vidlici usilovným šlapáním vestoje jde velice dobře a systém mi kromě odporů v tomto nebrání. Tohle jsou ale zásadní rozdíly proti ProPedalu, který nám svojí částí odporů přidává v každé části zdvihu.
To je výhoda, ale i nevýhoda. Propadání při silovém šlapání je jedna věc a reagování na velké překážky druhá. Marzocchi na velké překážky reaguje lépe než Propedal vzadu, pokud tedy budeme srovnávat systémy a jejich funkce."

autor: Milan Slanec, Tuning Test

Připojená videa:

Milan Slanec (Tuning Test) uvádí, že „smyslem odpružení je zprostředkovat něco, čemu lze říct proplouvání nad terénem v pomyslné přímce a zajistit přitom naprosto přesný kontakt kola s terénem.“
Jak vypadá velice nevhodné chování biku – neodpruženého –, ukazuje první video. Snímáno je frekvencí 600 snímků za vteřinu. Rychlost jízdy je přibližně 30 km/h. „Jezdec – stejně tak jako všichni ostatní – na biku jenom sedí a snaží se nic nedělat, nechává vše na schopnostech stroje. Doporučuji sledovat tu vzdálenost, po kterou není bike jakkoliv kontrolovatelný, a představit si, co by se dělo v rychlé zatáčce v opravdu členitém terénu,“ vysvětluje Slanec.

Přejezd cihly s pevnou vidlicí. Za povšimnutí stojí nejen práce vidlice, ale i samotného rámu v oblasti hlavy.
Stažení videa do počítače: formát AVI | MOV

Zde v akci vidlice s naladěním pro ostrý provoz s větším tlumením v malé rychlosti, tedy zkraje zdvihu.
Stažení videa do počítače: formát AVI | MOV

Specialisty vyladěná vidlice s ohledem na maximalizaci komfortu.
Stažení videa do počítače: formát AVI | MOV

SR Suntour Epicon, dle M. Slance vidlice s velkým potenciálem, upravený na maximální účinnost.
Stažení videa do počítače: formát AVI | MOV

Zdroj:Tuning-Test.cz